Uprawnienia mostowe – rodzaje, zakres, postępowanie kwalifikacyjne

 

Uprawnienia mostowe – rodzaje, zakres, postępowanie kwalifikacyjne

Uprawnienia budowane w specjalności inżynieryjnej mostowej, nazywane w skrócie uprawnieniami mostowymi, dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych przy projektowaniu lub kierowaniu budową takich obiektów, jak drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie (program na komputer).

Uprawnienia mostowe bez ograniczeń umożliwiają projektowanie bądź kierowanie robotami budowlanymi drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich, jeśli spełniają one warunki określone w ustawie o drogach publicznych lub rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe i ich usytuowanie, czyli mostów, wiaduktów, przepustów, ścian oporowych, tuneli liniowych oraz nadziemnych i podziemnych przejść dla pieszych (program na telefon).
Uprawnienia w specjalności mostowej w ograniczonym zakresie dają możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi następujących obiektów:
• obiektów mostowych jednoprzęsłowych, których przęsło ma maksymalną rozpiętość 21 m i wykonane jest z prefabrykatów, posadowionych na stabilnym gruncie nośnym,
• przepustów (program egzamin ustny).

O uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie mogą starać się osoby, które ukończą studia na kierunku określonym w przepisach i odbędą praktykę zawodową na budowie i/lub przy projektowaniu. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności mogą otrzymać także osoby mające odpowiednie wykształcenie średnie i czteroletnią praktykę na budowie (opinie o programie).

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej


Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej są nadawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (segregator aktów prawnych). Po zdobyciu decyzji o nadaniu uprawnień trzeba jeszcze złożyć wniosek o wpisanie na listę członków samorządu zawodowego. Wymaga to regularnego opłacania składek oraz posiadania ubezpieczenia OC. Do egzaminu można przystąpić po przejściu postępowania kwalifikacyjnego. Aby mogło się ono rozpocząć, kandydat musi w określonym terminie złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z niezbędnymi załącznikami, a następnie pozytywnie przejść kwalifikację i zdać egzamin na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !