Blog

22.09.2019

Uprawnienia sanitarne – jakie są wymagania?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia sanitarne – jakie są wymagania?

 

Uprawnienia sanitarne – jakie są wymagania?

Uprawnienia sanitarne to uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych (program na komputer). Ich posiadanie jest niezbędne, aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, np. przy budowaniu lub projektowaniu instalacji i urządzeń sanitarnych (program na telefon).

Aby móc posiadać te uprawnienia bez ograniczeń, trzeba ukończyć studia magisterskie na jednym z kierunków odpowiednich:
• inżynieria gazownicza,
• wiertnictwo nafty i gazu,
• inżynieria środowiska,
• energetyka,
• inżynieria naftowa (program egzamin ustny).

Jeśli takie uprawnienia mają być do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie, to praktyka zawodowa trwa rok przy projektowaniu i półtora roku na budowie. Wymagania w zakresie wykształcenia oraz praktyki zawodowej zależ od tego, jaki zakres i rodzaj uprawnień budowlanych chce zdobyć kandydat. Najniższe wymagania dotyczą uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – są one dostępne nawet dla osób, mających tytuł technika w odpowiednim zawodzie. Wówczas jednak praktyka zawodowa na budowie musi trwać 4 lata (opinie o programie).

Postępowanie kwalifikacyjne


Za nadawanie uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej odpowiadają okręgowe izby kwalifikacyjne po postępowaniu kwalifikacyjnym (segregator aktów prawnych). Obejmuje ono kwalifikację wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a następnie egzamin pisemny i ustny, sprawdzający kompetencje kandydatów do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych oraz wodociągowych. Jeśli kandydat pomyślnie przejdzie całe postępowanie kwalifikacyjne, komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, a inżynier zostanie wpisany na listę osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jednak, aby móc pracować w zawodzie, należy jeszcze być członkiem właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa, co wiąże się z koniecznością opłacania składek i posiadania ubezpieczenia OC (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami