Blog

20.09.2019

Uprawnienia telekomunikacyjne

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia telekomunikacyjne

 

Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych są nazywane w skrócie uprawnieniami telekomunikacyjnymi (program na komputer).

Jeśli są bez ograniczeń to dają prawo do projektowania bądź do kierowania robotami budowlanymi, które są związane z obiektami budowlanymi w zakresie dotyczącym komunikacji przewodowej łącznie z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej razem jej infrastrukturą (program na telefon). Uprawnienia telekomunikacyjne w zakresie ograniczonym dotyczą projektowania obiektów budowlanych lub kierowania obiektami budowlanym łącznie z infrastrukturą telekomunikacyjną w zakresie lokalnych instalacji i linii.

O specjalność telekomunikacyjną do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą starać się absolwenci studiów magisterskich na kierunku telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, elektronika i telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacja (program egzamin ustny). Konieczne jest wówczas odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i trwającej 1,5 roku praktyki na budowie. Do projektowania bez ograniczeń czas praktyki na budowie skrócony jest do roku. W przypadku uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wymagane jest ukończenie studiów magisterskich lub inżynierskich na w/w kierunkach oraz odbycie odpowiednio półtorarocznej praktyki na budowie lub trzyletniej praktyki na budowie (opinie o programie).

Roczna praktyka


Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wystarczą studia inżynierskie na w/w kierunkach oraz rok praktyki przy projektowaniu i półtora roku praktyki na budowie (segregator aktów prawnych). Takie uprawnienia mogą też zdobyć osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku informatyka, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, inżyniera elektryczna lub elektrotechnika oraz odbyły roczną praktykę przy projektach i półtoraroczną na budowie. Do projektowania w ograniczonym zakresie wystarczy rok praktyki na budowie (promocja 3  w 1). O uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą starać się nie tylko inżynierowie, ale także technicy telekomunikacji.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami