Uruchamianie pompy odśrodkowej

Uruchamianie pompy odśrodkowej

Uruchamiając pompę odśrodkową najpierw należy ją zalać wodą, następnie sprawdzić ilość oliwy w łożyskach, zbadać kierunek obrotu pompy (strzałka na pompie), zamknąć zasuwę na przewodzie tłocznym, włączyć silnik i powoli otwierać uprzednio zamkniętą zasuwę na tłoczeniu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeżeli uruchomiona w sposób wyżej podany pompa nie daje wody, wówczas należy sprawdzić, czy:
a) pompa została dobrze zalana, jeśli nie, to zalać powtórnie, dobrze odpowietrzyć;
b) wysokość ssania nie jest zbyt duża (dla pomp odśrodkowych zwykłych - 6,5 m, dla pomp samozasysających - do 8,5 m), jeśli tak, to opuścić niżej pompę, zasięgnąć opinii fachowca (program uprawnienia budowlane na ANDROID);
c) przewód ssawny jest szczelny, czy dla zabezpieczenia przed tworzeniem się worków powietrznych ma spadek od pompy do studni, jeśli nie, to uszczelnić i poprawić spadek przewodu,
d) pompa nie ma zbyt małej ilości obrotów, w tym celu należy sprawdzić charakterystykę pompy i silnika, obroty pompy w razie potrzeby zwiększyć,
e) wymagana w instalacji wysokość tłoczenia nie jest zbyt duża; w razie potrzeby należy podwyższyć obroty pompy, zasięgnąć opinii fachowca (uprawnienia budowlane).

Jeżeli wydajność pompy jest nierównomierna (wzrasta, maleje) wówczas sprawdzamy, czy:
a) zwierciadło wody, po uruchomieniu pompy nie obniża się zbyt szybko, jeśli tak, to należy opuścić niżej pompę, zasięgnąć opinii fachowca;
b) przez przewód ssawny lub dławicę pompy przedostaje się powietrze - jeśli tak, to należy uszczelnić przewód ssawny i dławicę;
c) przewody lub wirnik pompy nie jest zatkany, jeśli tak, to oczyścić;
d) przewód ssawny nie ma worków powietrznych, jeśli tak, to poprawić spadek przewodu ssawnego (program egzamin ustny).

Zużycie przez pompe

Zbyt duże zużycie przez pompę mocy może być spowodowane:
a) zbyt dużą wydajnością pompy na skutek dużej ilości obrotów lub mniejszą wysokością tłoczenia, niż było przewidziane dla pompy, należy wówczas przymknąć zawór na rurociągu tłocznym;
b) uszkodzeniem samej pompy, np. skrzywieniem wału pompy, pęknięciem łożyska kulkowego, tarciem wirnika o korpus, zbyt mocnym ściśnięciem dławicy; usterki należy natychmiast usunąć (opinie o programie).
c) Opisane wyżej usterki w działaniu pomp i podane jednocześnie sposoby zaradcze pozwolą niejednokrotnie konserwatorowi usprawnić działanie pompy.
d) W przypadkach bardziej skomplikowanych należy się zwrócić o poradę do przedsiębiorstwa, które montowało pompę lub do specjalisty fachowca w tej dziedzinie.
e) Zbiorniki otwarte i hydroforowe. Konserwacja i remont otwartych zbiorników i hydroforów polega na sprawdzaniu ich stanu pod względem szczelności, odporności na korozję, zabezpieczenia przed mrozami (zbiornik na poddaszu), sprawności uzbrojenia.
f) Zauważone nieszczelności zbiorników należy niezwłocznie naprawić przez spawanie na miejscu. Ponieważ do wykonania takich robót konserwator nie jest przygotowany, naprawienie nieszczelności musi być zlecone przedsiębiorstwu lub wykwalifikowanemu rzemieślnikowi. Przy naprawie zbiorników otwartych, ze względu na miejsce usytuowania (poddasze) i ich łatwozapalną izolację, należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych (segregator aktów prawnych).
g) W przypadku stwierdzenia w zbiornikach wykonanych z blachy rdzy od wewnątrz, należy je opróżnić z wody, oczyścić szczotką drucianą, pomalować farbą miniową, a po wyschnięciu pomalować jeszcze raz z wewnątrz farbą olejną.
h) Usterki bądź uszkodzenia izolacji zbiorników na poddaszu należy naprawiać bieżąco.
i) Sprawność zaworów przelotowych, zwrotnych oraz zaworów bezpieczeństwa powinna być stale kontrolowana, a wszelkie usterki usuwane w myśl podanych wyżej zaleceń odnoszących się do konserwacji i remontu uzbrojenia sieci.
j) Usterki powstałe w urządzeniach automatycznych włączających i wyłączających pompy hydroforowe powinien usuwać elektryk (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami