Urządzenia gaśnicze w składach i magazynach oleju opałowego


Magazyn oleju opałowego jest miejscem niezwykle specyficznym oraz pod wieloma względami niebezpiecznym, przede wszystkim ze względu na rodzaj substancji, jaka jest w nim składowana. Dlatego niezbędne jest umieszczenie urządzenia gaśniczego w pomieszczeniu, w którym nawet czasowo znajduje się zbiornik oleju opałowego. Zdecydowanie najlepiej sprawdzi się do tego celu półstałe urządzenie gaśnicze pianowe.
Wszelkie pianowe instalacje gaśnicze będą miały praktyczne zastosowanie w wielu sytuacjach. Równie dobrze poradzą sobie zgaszeniem pożarów substancji stałych, jak i ciekłych. Półstałe urządzenia gaśnicze pionowe mogą się poszczycić tak dużą skutecznością przede wszystkim ze względu na to, że do wody dodawana jest ściśle określona (zawsze stała) ilość środka pianotwórczego. Tego rodzaju urządzenie jest absolutnie niezbędne szczególnie wszędzie tam, gdzie z różnych powodów nie ma możliwości ugaszenia pożaru metodą standardową, czyli przy wykorzystaniu zwykłej wody.
Warto jednak mieć na uwadze, iż wszelkiego rodzaju urządzenia gaśnicze pianowe można podzielić na trzy grupy, biorąc pod uwagę stopień jej spełnienia. Wówczas podział wygląda w sposób następujący:
- piana mechaniczna ciężka - w tym przypadku liczba spienienia nie przekracza 20,
- piana mechaniczna średnia, czyli taka, której liczba spienienia mieści się w przedziale od 20 do 200,
- piana mechaniczna lekka, gdzie liczba spienienia jest wartością mieszczącą się w zakresie 200 do 1000.
Niezbędnymi elementami, jakie koniecznie posiadać musi każde półstałe urządzenie gaśnicze pianowe to:
- zawór pełniący funkcję kontrolno-alarmową, który podłączony zostać musi do wodnego zasilania,
- urządzenia stanowiące system aktywacji zaworu kontrolno-alarmowego,
- zbiornik magazynujący odpowiednią ilość środka pianotwórczego (po każdym użyciu urządzenia gaśniczego koniecznie należy sprawdzić jego poziom i ewentualne braki szybo uzupełnić).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami