Urządzenia pomocnicze wywrotnicy czołowej

Urządzenia pomocnicze wywrotnicy czołowej

W obliczeniach konstrukcji zasobnika poza obciążeniem węglem i parciem ziemi uwzględnia się obciążenie parowozem.
Urządzeniami pomocniczymi wywrotnicy czołowej są: kabina sterownicza i pomost do oczyszczania wagonu w czasie przechyłu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kabina sterownicza powinna być usytuowana na poziomie ok. +5,00 m w taki sposób, aby pracownik sterujący działaniem wywrotnicy mógł obserwować wagon w czasie ruchu i dno wagonu w najwyższym położeniu; chodzi o to, aby mógł stwierdzić czy wagon został całkowicie opóźniony. Pomost do oczyszczania wagonu jest usytuowany na tym samym poziomie co kabina sterownicza i połączony z nią; biegnie w kierunku poprzecznym do toru, nad przednią częścią zasobnika. Pomost musi być zaopatrzony w balustrady zgodnie z przepisami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Oczyszczania wagonu dokonuje się za pomocą narzędzi zaopatrzonych w długie uchwyty lub przy zastosowaniu sprężonego powietrza.

Wywrotnica boczna może rozładowywać każdy typ węglarki dwuosiowej pod warunkiem, że jej ciężar brutto nie przekracza 40 T. Kąt przechyłu pomostu ruchomego wynosi 155°. Teoretyczny czas trwania jednego cyklu wyładowczego wynosi 5 min (uprawnienia budowlane). Dzięki dużemu kątowi przechyłu wywrotnica zapewnia dobre warunki wysypywania. Do napędu wywrotnicy służy silnik o mocy 29,4 kW. Całkowity ciężar urządzenia 48 T.

W konstrukcji podtrzymującej tego typu wywrotnicę można wyróżnić następujące części:
a) pomieszczenie dla ruchomego pomostu wywrotnicy,
b) zasobnik węgla usytuowany nad poziomem główki szyny,
c) pomieszczenie dla przenośników taśmowych i podajników, mieszczące się pod zasobnikiem,
d) pomieszczenie dla napędów, nad którym umieszczona jest kabina sterownicza połączona z pomostem do oczyszczania wagonów.

Pomieszczenie dla pomostu ruchomego, zagłębione ok. 1,50 m pod poziomem terenu, jest oddzielone dylatacją od pozostałej części fundamentu (program egzamin ustny). Obciążenie tej części stanowi oddziaływanie pomostu obciążonego wagonem. Nacisk od pomostu przekazuje się na dno skrzyni poprzez trzy podpory. Na ściany boczne skrzyni działa parcie ziemi z obciążeniem naziomu.

Zasobnik węgla

Zasobnik węgla ma długość ok. 9,50 m. Szerokość zasobnika w górnej części wynosi ok. 3,50 m.
Ściany czołowe zasobnika są połączone monolitycznie z podporami łożysk górnych ruchomej części wywrotnicy, tj. dla łożysk osi obrotu pomostu ruchomego i przeciwwagi. Grubość ścian zasobnika przyjmuje się zwykle 20 cm (opinie o programie).

Powierzchnie wewnętrzne ścian powinny być wygładzone - jako podano przy omawianiu zasobnika wytwornicy czołowej. Obciążenia pochodzące od łożysk osi obrotu pomostu i od przeciwwagi należy przyjmować ze współczynnikiem Ą 3. Przy obliczaniu zasobnika należy uwzględniać następujące schematy obciążeń: siły poziome pomnożone przez współczynnik dynamiczny, siły pionowe bez współczynnika oraz obydwa rodzaje siły pomnożone przez współczynnik dynamiczny (segregator aktów prawnych).
Pomieszczenie przenośników taśmowych ma kształt wydłużonej skrzyni żelbetowej. Na części stropu skrzyni wspiera się zasobnik, pozostała część jest obciążona napędem wywrotnicy (silnik, przekładnia). Obciążenia od tych urządzeń należy przyjmować również ze współczynnikiem RP = 3.

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie zamocowanie kotew. Do pomieszczenia przenośników powinien być zapewniony dostęp przez otwór montażowy usytuowany po przeciwnej stronie niż napędy, od czoła zasobnika. Przenośniki taśmowe są wyprowadzone z powyższego pomieszczenia przez tunel biegnący do najbliższej stacji przesypowej.

Nad pomieszczeniem napędów mieści się oszklona kabina sterownicza, umożliwiająca obserwację pomostu ruchomego zasobnika oraz wagonu podczas całego cyklu wyładowczego. Kabina musi być ogrzewana (promocja 3 w 1). Pomost do oczyszczania wagonów jest połączony z górną częścią zasobnika (może mieć konstrukcję wspornikową).
Do wykonania fundamentu stosuje się beton o Rw = 170 kG/cm2.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !