Blog

Wpływ domieszek zdjęcie nr 10
16.08.2018

Organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej

W artykule znajdziesz:

Organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej

W ustawie Prawo budowlane wyodrębniono dwa organy administracji publicznej, które działają w sferze budowlanej:
• organy nadzoru budowlanego – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda pełniący rolę wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
• organy administracji architektoniczno-budowlanej – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, starosta i wojewoda.
Pod względem hierarchii administrację publiczną można podzieli na trzy szczeble:
• centralny – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
• wojewódzki – wojewoda i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
• powiatowy – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, starosta (program na komputer).

Kierownik zakładu pracy

Wpływ domieszek zdjęcie nr 11
Organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej

Osoby, które reprezentują organy nadzoru budowlanego, są uprawnione do wstępu na teren budowy oraz na teren obiektu budowlanego (program na telefon). W czasie wykonywania tych czynności wymagana jest obecność:
• inwestora,
• kierownika budowy lub robót budowlanych,
• kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej (program na egzamin ustny).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontrola może być wykonywana przy uczestnictwie powołanej do tego osoby pełnoletniej. Nad każdym organem nadzoru budowlanego sprawowany jest nadzór (promocja 3 w 1). Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest nadzorowany przez radę powiatu lub wojewodę we współpracy z wojewódzki inspektorem nadzoru budowlanego. Ponadto nadzór nad powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego pełni także wojewoda oraz starosta (segregator).
Nadzór nad wojewódzki inspektorym nadzoru budowlanego sprawowany jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wojewodę. Natomiast nad działalnością organów administracji architektoniczno-budowlanej nadzór sprawują:
• nad wojewodą – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w zakresie działalności, która wynika z ustawy prawo budowlane oraz właściwego poziomu merytorycznego prac w określonym zakresie,
nad starostą – wojewoda z pomocą wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego nad działalnością związaną z prawem budowlanym oraz tylko wojewoda w przypadku nadzoru nad odpowiednim poziomem prac merytorycznych (opinie).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Wpływ domieszek zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Wpływ domieszek zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Wpływ domieszek zdjęcie nr 16 Wpływ domieszek zdjęcie nr 17 Wpływ domieszek zdjęcie nr 18
Wpływ domieszek zdjęcie nr 19
Wpływ domieszek zdjęcie nr 20 Wpływ domieszek zdjęcie nr 21 Wpływ domieszek zdjęcie nr 22
Wpływ domieszek zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wpływ domieszek zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wpływ domieszek zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wpływ domieszek zdjęcie nr 32 Wpływ domieszek zdjęcie nr 33 Wpływ domieszek zdjęcie nr 34
Wpływ domieszek zdjęcie nr 35
Wpływ domieszek zdjęcie nr 36 Wpływ domieszek zdjęcie nr 37 Wpływ domieszek zdjęcie nr 38
Wpływ domieszek zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wpływ domieszek zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wpływ domieszek zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami