Organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej

W ustawie Prawo budowlane wyodrębniono dwa organy administracji publicznej, które działają w sferze budowlanej:
• organy nadzoru budowlanego – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda pełniący rolę wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
• organy administracji architektoniczno-budowlanej – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, starosta i wojewoda.
Pod względem hierarchii administrację publiczną można podzieli na trzy szczeble:
• centralny – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
• wojewódzki – wojewoda i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
• powiatowy – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, starosta (program na komputer).

Kierownik zakładu pracy

Organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej

Osoby, które reprezentują organy nadzoru budowlanego, są uprawnione do wstępu na teren budowy oraz na teren obiektu budowlanego (program na telefon). W czasie wykonywania tych czynności wymagana jest obecność:
• inwestora,
• kierownika budowy lub robót budowlanych,
• kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej (program na egzamin ustny).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontrola może być wykonywana przy uczestnictwie powołanej do tego osoby pełnoletniej. Nad każdym organem nadzoru budowlanego sprawowany jest nadzór (promocja 3 w 1). Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest nadzorowany przez radę powiatu lub wojewodę we współpracy z wojewódzki inspektorem nadzoru budowlanego. Ponadto nadzór nad powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego pełni także wojewoda oraz starosta (segregator).
Nadzór nad wojewódzki inspektorym nadzoru budowlanego sprawowany jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wojewodę. Natomiast nad działalnością organów administracji architektoniczno-budowlanej nadzór sprawują:
• nad wojewodą – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w zakresie działalności, która wynika z ustawy prawo budowlane oraz właściwego poziomu merytorycznego prac w określonym zakresie,
nad starostą – wojewoda z pomocą wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego nad działalnością związaną z prawem budowlanym oraz tylko wojewoda w przypadku nadzoru nad odpowiednim poziomem prac merytorycznych (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !