Urządzenia przeładunkowe

Urządzenia przeładunkowe

Zalecenie to tłumaczy się okolicznością, że poruszający się statek pociąga za sobą pewną masę wody, nadając jej w przybliżeniu tę samą energię kinetyczną, którą sam ma. W momencie hamowania statku woda będzie nań napierać, oddając mu swą energię, która z kolei przeniesie się na budowlę (program uprawnienia budowlane na komputer). Podany współczynnik w przybliżeniu odtwarza przyrost energii statku wskutek naporu wody.
Jeżeli obciążenia przenoszą się bezpośrednio na elementy budowli, to należy je wyznaczać zgodnie z przepisami dotyczącymi mostów kolejowych lub drogowych. Te same przepisy należy stosować w odniesieniu do obciążenia chodników tłumem ludzi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Siły wywierane przez urządzenia przeładunkowe na budowlę nie mogą być w projekcie technicznym budowli przyjmowane szablonowo, lecz muszą być indywidualnie wyznaczane przez projektanta urządzenia lub jego wytwórnię, z uwzględnieniem maksymalnego parcia wiatru, nośności dźwignicy portowej, najniekorzystniejszego położenia jej części ruchomych (np. wysięgnika) itp.
Obciążenie z dźwignicy przenosi się na budowlę przez szynę, na której poruszają się wózki (balansjery) podpór dźwignicy. Każda podpora ma zwykle dwa wózki rozstawione w odległości kilku metrów, podpór zaś dźwignica ma dwie: przednią i tylną, gdy jest żurawiem bramowym lub suwnicą mostową, albo tylko jedną przednią, gdy jest żurawiem półbramowym. Tylna podpora dźwignicy opiera się wówczas na estakadzie, czyli wysokim pomoście stalowym lub żelbetowym, którym może być również odwodna ściana magazynu. Po szynie ułożonej na estakadzie poruszają się wózki dźwigu zmontowane bezpośrednio pod głównymi dźwigarami półbramy dźwignicy (uprawnienia budowlane).

Zwykłe żurawie portowe

Zwykłe żurawie portowe są najczęściej żurawiami bramowymi (rzadziej półbramowymi) o portalach (bramach) przerzuconych nad 1-3 torami kolejowymi. Niekiedy żuraw zmontowany jest na bramie o rozpiętości 3 m poruszającej się po nabrzeżu między jego krawędzią główną a pierwszym torem kolejowym. Udźwig takich żurawi wynosi od 3 do 5 tys. kG (przy wysięgu 20-25 m) (program egzamin ustny).

Dźwignice dla kontenerów zwykle mają konstrukcję suwnic mostowych, a podpory ich opierają się z reguły na 6-8 kołach. Rozpiętość pomiędzy podporami mostów wynosi średnio 15-18 m, dzięki czemu mogą one okraczać 2-3 tory kolejowe. Podpory są podwójne, złożone każda z dwóch nóg, między którymi odstęp wynosi około 17 m, tak aby mogły być przeładowywane kontenery 40-stopowe. Belka mostowa tworzy po obu stronach podpór dwa wysięgniki (przedni od strony basenu podnoszony) pozwalające na składanie kontenerów na placu składowym (opinie o programie).

Konstruowane bywają dźwignice o nośności 38 t (dla kontenerów 40-sto- powych), które dają maksymalne obciążenie narożnika 240 tys. kG (+10% na wpływ wiatru i bezwładności) i wymagają po 6 kół na podporę, oraz dźwignice o nośności 53 t (dla kontenerów 40-stopowych i dwu 20-stopowych przy przeładunku „twin-twenty”) o maksymalnym obciążeniu narożnika 300 tys. kG (+10% jw.) i 8 kołach na podporę. Schemat dźwignicy dla kontenerów o udźwigu 53 tys. kG. Suwnice mostowe do przeładunku towarów masowych mają zwykle większą rozpiętość i wykazują jeszcze większe obciążenie dochodzące do 50 tys. kG na koło, urządzenia zaś do potokowego przeładunku towarów masowych wykazują naciski dochodzące nawet do 100 tys. kG na koło (segregator aktów prawnych).

Naciski tego rodzaju urządzeń powinny być wyznaczane indywidualnie. Schemat oddziaływań typowej suwnicy bramowej.
Towary masowe (węgiel, ruda) składane są na nabrzeżach w postaci zwałów (hałd). Ciężar tych zwałów zależy od ciężaru objętościowego materiału oraz od wysokości hałd.
Węgla nie można sypać zbyt wysoko, gdyż kruszy się pod własnym , ciężarem, a poza tym może ulec samozapaleniu. Przepisy portowe mogą ograniczać wysokość zwałów oraz ustalać bezpieczną odległość zwałów od krawędzi budowli.

Obciążenia pochodzące od drobnicy także składowanej w kontenerach (z wyjątkiem sztuk specjalnych, jak np. ciężkie parowozy, niektóre maszyny itp.) na ogół są mniejsze niż przyjmowane obciążenia od pojazdów 2 tys. kG/m2 (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !