Urządzenia silosowe

Urządzenia silosowe

Urządzenia silosowe są wyposażone w wagi. Największe zastosowanie mają wagi dziesiętne, koszowe i samoczynne (automatyczne), przy czym te pierwsze stosuje się przy małych dostawach materiału (program uprawnienia budowlane na komputer). W celu uniezależnienia procesu ważenia od innych czynności wykonuje się nad i pod wagą zbiorniki; umieszczone nad wagą powinny mieć pojemność 2-3 razy większą niż pojemność kosza wagi. Ostatnio największe zastosowanie mają wagi koszowe o nośności od 3 do 70 T.

Bezpośredni załadunek komór odbywa się zazwyczaj z nadbudowy za pośrednictwem znajdujących się tam rozdzielczych przenośników (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wyładunek z komór materiałów sypkich odbywa się przez otwór leja (wykorzystanie spadku naturalnego), najczęściej przy zastosowaniu przewodu rurowego, bezpośrednio na środki transportowe (samochody, wozy konne lub przenośniki, które dostarczają materiał do środków transportowych.
Procesy technologiczne w silosach przemysłowych sprowadzają się na ogół do zagadnienia transportu poziomego i pionowego. Przy konstruowaniu tych silosów należy mieć ponadto na uwadze rodzaj i własności składowanego materiału (węgiel, koks, cement, ruda, fosfaty, wapno itp.) (uprawnienia budowlane).

I tak np. w silosach węglowych istnieje konieczność ograniczenia ich wysokości ze względu na możliwość samozapalenia się węgla, a ściany wewnętrzne niekiedy wykłada się płytkami klinkierowymi w celu zwiększenia poślizgu materiału przy wyładowywaniu. Również i przy składowaniu koksu, rudy i innych materiałów, które nie odznaczają się dużą miałkością (bądź też mają tendencję do łączenia się w bryły), pokrywanie ścian materiałami trudno ścieralnymi o gładkiej powierzchni jest nieodzowne. Ma to za zadanie nie tylko zabezpieczenie ścian przed ścieraniem, lecz również zmniejsza niebezpieczeństwo zapadania się przesklepień składowanego materiału, a więc obniża rzeczywiste wstrząsy dynamiczne (program egzamin ustny).

W silosach na cement, aby zmniejszyć wpływy dynamiczne na ścianki przy wyładowaniu stosuje się często tzw. aerację. W pochyłym dnie komory wykonane są kanały, przez które przechodzą perforowane przewody sprężonego powietrza.

Procesy technologiczne

Kanały te są przykryte specjalnymi porowatymi płytkami aeracyjnymi, przepuszczającymi sprężone powietrze z perforowanych przewodów do komory ze składowanym cementem (opinie o programie). W ten sposób napowietrzony cement nabiera własności cieczy i bez wstrząsów „spływa” po pochyłym dnie do środkowego tunelu, w którym znajdują się przenośniki poziome wyprowadzające cement z baterii silosowej. Boczne ściany komór na cement są zazwyczaj tylko wyprawione na gładko zaprawą cementową. Silosy te potrzebują na ogół dodatkowych pomieszczeń na pakowanie cementu (z magazynem worków), które zwykle usytuowane są od czoła baterii silosowej.

Bardziej złożone procesy technologiczne spotyka się w silosach zbożowych. Gdy zboże przechowywane jest przez dłuższy czas, obok urządzeń transportowych (najczęściej w poziomie - przenośniki taśmowe lub łańcuchowe, w pionie - podnośniki czerpakowe lub w dowolnym kierunku - przenośniki pneumatyczne) oraz omówionych wyżej wag trzeba jeszcze uwzględnić urządzenia do czyszczenia, suszenia, leczenia, odpylania (aspiracji) i konserwacji ziarna.
Czyszczenie zboża następuje przed przyjmowaniem ziarna w wialniach, pracujących na zasadzie wykorzystania działania prądu powietrza. Wydajność wialni zależy od wymiarów sit oraz stopnia i rodzaju zanieczyszczeń (chwasty, plewy, kamienie, piasek itp.) (segregator aktów prawnych).

W celu uniezależnienia pracy wialni od transportu zewnętrznego umieszcza się zbiorniki na ziarno nad i pod wialnią.
Jeżeli dostarczone do spichrza ziarno ma wyższy procent wilgotności od dopuszczalnego, tj. ok. 14%, to poddaje się je suszeniu, gdyż nadmierna wilgotność sprzyja rozwojowi bakterii, powoduje samozagrzanie i psucie się ziarna. W nowoczesnych spichrzach stosuje się mechaniczne suszarnie powierzchniowe lub powietrzne.

Suszenie powierzchniowe zboża polega na stykaniu się ziarna z ogrzaną powierzchnią metalową, suszenie powietrzne - na przepuszczaniu przez nie strumienia gorącego powietrza. Suszarnia może być umieszczona w maszynowni spichrza, albo w osobnym budynku (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami