Urządzenia transportowe

Urządzenia transportowe

O rodzaju transportu i zastosowaniu w budynkach składowych specjalnych urządzeń transportowych decydują gabaryty i ciężar jednostkowy składowanych materiałów.
W zależności od rozwiązania przestrzennego rozróżniamy (program uprawnienia budowlane na komputer).

transport dolny (ręczny i wózkowy) rozwiązany w poziomie posadzki, wymagający dodatkowych powierzchni,
transport górny o urządzeniach mechanicznych opartych na konstrukcji nośnej, wymagający zwiększenia wysokości budynku.
Transport ręczny jest celowy jedynie w zastosowaniu do materiałów lekkich, gdy mamy do czynienia z niewielkimi ilościami materiałów, składowanymi w małych pomieszczeniach o krótkich odcinkach dróg komunikacyjnych.

Szerokie zastosowanie ma transport wózkowy, dla którego wymagane są określone szerokości szlaków:
dla ruchu jednokierunkowego 1,2-y 1,5 m dla ruchu dwukierunkowego 2,5-y3 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dla usprawnienia transportu wózkowego (zwłaszcza gdy mamy do czynienia z przedmiotami o większym ciężarze jednostkowym, jak: silniki, części zamienne maszyn itp.) instaluje się na ścianach zewnętrznych budynku dźwigi obrotowe z wielokrążkiem w celu ułatwienia ładowania przedmiotów na wózek. W oddziałach muszą istnieć analogiczne urządzenia służące do rozładowywania wózka. Rolę dodatkowych urządzeń podnośnych spełniają elektryczne wózki ogumione z własnymi podnośnikami.

Transport mechaniczny pozwala na szybkie przenoszenie dużych ilości materiałów lub ciężkich przedmiotów (uprawnienia budowlane). Z najczęściej stosowanych urządzeń transportowych w budynkach składowych należy wymienić: suwnice - o nośności rzadko przekraczającej 5 ton, z górnym lub dolnym sterowaniem, podwieszone do konstrukcji dachowej lub oparte na belkach podsuwnicowych. Zastosowanie suwnic wywiera duży wpływ na konstrukcję budynku; dźwignice, przenośniki poziome, podnośniki,
dźwigi towarowe i ześlizgi, np. w składach wielokondygnacjowych).

Urządzenia socjalno-sanitarne

Urządzenia transportowe wywierają duży wpływ na wielkość i formę bryły budynku składowego, wymagają bowiem określonych przestrzeni i często decydują o wyborze konstrukcji (program egzamin ustny).
Wielkość powierzchni i sposób rozwiązania części budynku, którą zajmują pomieszczenia administracyjno-socjalne, zależą od rodzaju pracy i ilości zatrudnionych osób. W składach najprostszych wszelkie czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem składu koncentrują się w niewielkim kantorze, o powierzchni kilku do kilkunastu m2). W dużych, o złożonej organizacji składach administracja obejmuje szereg pomieszczeń jak: kierownictwo, biuro przyjęcia, biuro ekspedycji, księgowość, kartoteka, kontrola itp.

Pracownicy powinni wchodzić do budynku osobnym wejściem. Istnieją także składy typu halowego, pozbawione jakichkolwiek pomieszczeń usługowych, gdzie czynności administracyjne są scentralizowane w oddzielnych budynkach administracyjno-socjalnych.
Urządzenia socjalno-sanitarne (szatnie, umywalnie, natryski i ustępy umieszczone są z reguły na parterze (opinie o programie).

Przy projektowaniu tej grupy pomieszczeń należy uwzględnić następujące dane:
- liczbę zatrudnionych pracowników;
- podział na mężczyzn i kobiety, wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- praca brudząca wymaga zainstalowania podwójnych szafek (na odzież czystą i używaną w pracy) (segregator aktów prawnych);
- często odzież brudna musi każdorazowo być odkażana - w takim wypadku umywalnie i natryski muszą znaleźć się między pomieszczeniami szatni „brudnej41 i odkażalni a „szatnią czystą";
- przeznaczenie magazynu; istnieją magazyny o specjalnym charakterze, gdzie urządzenia dla personelu i obsługi wymagają większych powierzchni i bogatszego wyposażenia.
- Obowiązujące normatywy powierzchniowe jak również przykłady rozwiązań urządzeń higieniczno-sanitarnych są omówione w rozdziale poświęconym obiektom usługowym w skali całego zakładu, gdyż normatywy dla składów nie różnią się w zasadzie od stosowanych w produkcji (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !