Urządzenia wzbudzające

Urządzenia wzbudzające

W godzinach nocnych (22.00-6.00) sygnalizację świetlną wyłącza się pozostawiając na sygnalizatorach pulsujące żółte światło ostrzegawcze. Jeżeli cykl sygnalizacji zaprogramowany dla godziny szczytu pozostawiamy przez cały czas pracy sygnalizatorów na rozpatrywanym skrzyżowaniu, otrzymamy system o stałym programie sygnalizacyjnym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stosowanie jednoprogramowego systemu sygnalizacji jest nieekonomiczne w godzinach mniejszego natężenia ruchu, gdy pożądany jest krótszy czas trwania cyklu. System jednoprogramowy może nawet okazać się szkodliwy, gdy w ciągu dnia zmieniają się kierunki głównych potoków ruchu. Zaleca się wtedy ustalenie kilku okresów czasu, w ciągu których charakter ruchu w węźle zmienia się nieznacznie i zaprogramowanie dla każdego z tych okresów odrębnego cyklu sygnalizacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Cykle te są kolejno włączane przez dozorującego skrzyżowanie milicjanta Służby Ruchu, a przy pełnej automatyzacji przez urządzenie zegarowe wmontowane w szafie sterowniczej. Jest to system o stałej kolejności wyświetlania programów stanowiący uelastycznienie poprzednio opisanego systemu jednoprogramowego.

Pozostałe 3 systemy są to systemy sygnalizacji zmiennej, przy których czas trwania poszczególnych faz jest różny i zależny od aktualnej sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu. Jest to sygnalizacja wzbudzana przez impulsy wysyłane przez odpowiednie urządzenia wzbudzające uruchamiane automatycznie przez nadjeżdżające pojazdy (uprawnienia budowlane).

Urządzenia wzbudzające są wmontowane w nawierzchnię jezdni w pewnej odległości od wlotu na skrzyżowanie; są to częściej stosowane detektory indukcyjne, w których prąd elektryczny wzbudzany jest pod działaniem masy metalu przejeżdżającego samochodu (program egzamin ustny).

Analizator ruchu, znajdujący się w szafie sterowniczej, sumuje impulsy wpływające od wszystkich detektorów, analizuje je i dobiera najwłaściwszy zakodowany w jego „pamięci” z góry przygotowany program cyklu. Na przykład urządzenia firmy L. M. Ericsson (system JZC-11) zainstalowane w al. Jerozolimskich w Warszawie zmieniają program cyklu na podstawie analizy wskazań detektorów za okres 6-minutowy. Jest to system o ograniczonym dostosowaniu programów do ruchu, gdyż pozwala na dobór programu cyklu możliwie najbardziej dostosowanego do sytuacji na jezdni, ale tylko z pomiędzy uprzednio przygotowanej ograniczonej liczby programów (opinie o programie).

Program cyklu

Jeżeli rozszerzymy zakres pracy analizatora tak, aby nie wybierał on jednego z zakodowanych programów, ale samodzielnie opracowywał program cyklu, to otrzymamy system o całkowitym dostosowaniu programu do ruchu. Jeżeli detektory są założone tylko na niektórych wlotach na węzeł, to opisany system nosi nazwę systemu o częściowym dostosowaniu do ruchu (segregator aktów prawnych).

Opracowanie programu cyklu przez analizator opiera się na:

  • danych zebranych przez detektory o aktualnej sytuacji ruchowej na węźle,
  • założonym z góry minimalnym i maksymalnym czasie trwania fazy zielonej.
  • założonym modularnym odstępie czasowym, o który następuje przedłużenie wyświetlanej fazy zielonej w razie pojawienia się w czasie jej trwania dodatkowych pojazdów.

Należy zaznaczyć, że istnieje również możliwość zainstalowania sygnalizacji zmiennej wzbudzanej przez pieszych, np. przez naciśnięcie odpowiedniego guzika sygnalizacyjnego. Na węzłach usytuowanych wzdłuż jednego ciągu komunikacyjnego stosowana jest często sygnalizacja zsynchronizowana uruchamiana przez jeden ośrodek dyspozycyjny, umożliwiająca przejazd bez zatrzymania całego ciągu komunikacyjnego z założoną szybkością. Sygnalizacja zsynchronizowana może być systemu cyklicznego o stałym programie sygnalizacyjnym lub systemu zmiennego o programach dostosowanych do ruchu.

W zależności od liczby faz ruchu i odpowiadającej im liczby faz sygnalizacji rozróżniamy sygnalizację dwufazową i wielofazową. Programowanie cyklu sygnalizacji świetlnej polega na ustaleniu kolejności faz przy sygnalizacji wielofazowej oraz na określeniu optymalnego czasu trwania poszczególnych faz i całego cyklu (promocja 3 w 1). W ogólnym przypadku tr i tc są różne dla każdego wlotu, z tym zastrzeżeniem, że dla danego węzła tz + tc = const, dla każdego programu. Przy przejściu z każdej fazy ruchu do następnej występuje faza przejściowa, w czasie której wjazd na węzeł jest zabroniony. Fazy przejściowe zmniejszają zatem wskaźnik sprawności cyklu Kc.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !