Blog

09.06.2019

Ustawa deregulacyjna

W artykule znajdziesz:

Prawo budowlane – ustawa deregulacyjna

Prawo budowlane to ustawa, na której opierają się wszystkie kwestie związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Ustawa deregulacyjna

W dokumencie tym znajduje się szczegółowa definicja samodzielnej funkcji technicznej, a także jej rodzajów, czyli do projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, do kierowania budową, do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowani kontroli i nadzoru nad ich wytwarzanie, do wykonywania nadzoru inwestorskiego oraz do kontrolowania stanu technicznego utrzymania obiektów (program na komputer). Ponadto w ustawie znajdują się kwestie dotyczące rzeczoznawstwa budowlanego.

Z przepisów wynika, że uprawnienia budowlane mają formę decyzji administracyjnej. D0 2002 roku nadawane były przez wojewodów, a od roku 2003 odpowiadają za to samorządy zawodowe architektów lub inżynierów budownictwa. Początkowo w tekście ustawy znajdowało się wyłącznie 5 specjalności, natomiast obecnie jest ich więcej (program na telefon).

Izba architektoniczna

Izby architektoniczne mogą nadawać uprawnienia w specjalności architektonicznej, natomiast izby inżynierów budownictwa mogą nadawać uprawnienia w następujących specjalnościach (opinie o programie):
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna mostowa,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna wyburzeniowa,
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• inżynieryjna kolejowa,
• instalacyjna elektryczna,
• instalacyjna sanitarna,
• instalacyjna telekomunikacyjna (segregator aktów prawnych).

Do 2014 roku uprawnień budowlanych nie mogły uzyskiwać osoby z tytułem mistrza w zawodzie budowlanym lub tytułem technika budownictwa. Co więcej, inżynierowie, którzy nie posiadali tytułu magistra, mogli zdawać wyłącznie na uprawnienia w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1). Sytuacja uległa zmianie w roku 2014, kiedy to wprowadzono ustawę ułatwiającą dostęp do niektórych zawodów regulowanych, nazywaną ustawą deregulacyjną. Przywrócono w niej możliwość zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń inżynierom oraz uprawnień w zakresie ograniczonym technikom i mistrzom budownictwa. Dzięki tej ustawie zdobycie uprawnień budowlanych stało się łatwiejsze, dzięki czemu w Polsce przestało brakować specjalistów (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami