Prawo budowlane – ustawa deregulacyjna

Prawo budowlane to ustawa, na której opierają się wszystkie kwestie związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Ustawa deregulacyjna

W dokumencie tym znajduje się szczegółowa definicja samodzielnej funkcji technicznej, a także jej rodzajów, czyli do projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, do kierowania budową, do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowani kontroli i nadzoru nad ich wytwarzanie, do wykonywania nadzoru inwestorskiego oraz do kontrolowania stanu technicznego utrzymania obiektów (program na komputer). Ponadto w ustawie znajdują się kwestie dotyczące rzeczoznawstwa budowlanego.

Z przepisów wynika, że uprawnienia budowlane mają formę decyzji administracyjnej. D0 2002 roku nadawane były przez wojewodów, a od roku 2003 odpowiadają za to samorządy zawodowe architektów lub inżynierów budownictwa. Początkowo w tekście ustawy znajdowało się wyłącznie 5 specjalności, natomiast obecnie jest ich więcej (program na telefon).

Izba architektoniczna

Izby architektoniczne mogą nadawać uprawnienia w specjalności architektonicznej, natomiast izby inżynierów budownictwa mogą nadawać uprawnienia w następujących specjalnościach (opinie o programie):
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna mostowa,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna wyburzeniowa,
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• inżynieryjna kolejowa,
• instalacyjna elektryczna,
• instalacyjna sanitarna,
• instalacyjna telekomunikacyjna (segregator aktów prawnych).

Do 2014 roku uprawnień budowlanych nie mogły uzyskiwać osoby z tytułem mistrza w zawodzie budowlanym lub tytułem technika budownictwa. Co więcej, inżynierowie, którzy nie posiadali tytułu magistra, mogli zdawać wyłącznie na uprawnienia w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1). Sytuacja uległa zmianie w roku 2014, kiedy to wprowadzono ustawę ułatwiającą dostęp do niektórych zawodów regulowanych, nazywaną ustawą deregulacyjną. Przywrócono w niej możliwość zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń inżynierom oraz uprawnień w zakresie ograniczonym technikom i mistrzom budownictwa. Dzięki tej ustawie zdobycie uprawnień budowlanych stało się łatwiejsze, dzięki czemu w Polsce przestało brakować specjalistów (program egzamin ustny).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !