Blog

30.05.2018

Ustroje nośne ciągłe na terenach górniczych

W artykule znajdziesz:

Ustroje nośne ciągłe na terenach górniczych


Obiekty mostowe nan terenach szkód górniczych powiny mieć zapewnioną podatność podpór do przejmowania odkształceń wywołanych eksploatacją górniczą. W jaki sposób można zapewnić tą podatność podpór ?


Podatność podpór można zapewnić poprzez:
-oparcie podpór monolitycznych na głowicach pali , bez ich zakotwienia
-posadowienie obiektu na gruntach słabszych, podatnych, niezbyt zagęszczonych
-zastosowanie warstw przekładkowych z piasku w przypadku gruntów mało podatnych oraz stosowanie fundamentów na płytach zwieńczających pale

Podaj warunki przy jakich dopuszcza się dla obiektów mostowych zastosownie ustrojów nośnych ciągłych na terenach górniczych.


Dopuszcza się zastosownie ustrojów nośnych ciągłych na terenach górniczych pod warunkiem przygotowania konstrukcji do:
-przejęcia sił wywołanych dostosowaniem się konstrukcji do odkształceń podłoża gruntowego
-zabezpieczenia przerw dylatacyjnych odpowiednimi przekryciami
-zmiennych warunków podparcia na łożyskach
-rektyfikacji przęseł
Nie dopuszczsię stosowanie kratowych ustrojów ciągłych.

Podaj warunki jakie powinny spełniać warstwy przekładkowe z piasków (poduszki piaskowe) pod fundamentami obiektów na terenach górniczych.


Poduszki piaskowe pod fundamentami obiektów na terenach górniczych powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0.5 m i być wykonane z piasków średnioziarnistych o wskaźniku zagęszczenia nie większym niż 0.85

Podaj warunki stosowania przęseł wspornikowych wprowadzonych w nasyp drogowy.


Przęsła wspornikowe wprowadzone w nasyp drogowy można stosować dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg klasy Z ,L i D.Przęsła wspornikowe stosuje się gdy zachodzi potrzeba regulacji sił wewnętrznych ciężarem tych przęseł.Można takie rozwiązania stosować pod warunkiem;
-zapewnienia swobody przemieszczeń końcówek wsporników przęseł
-nieuszkodzenia stożków nasypowych
-utrzymania stablinego połączenia obiektu z drogą

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami