Ustroje nośne ciągłe na terenach górniczych


Obiekty mostowe nan terenach szkód górniczych powiny mieć zapewnioną podatność podpór do przejmowania odkształceń wywołanych eksploatacją górniczą. W jaki sposób można zapewnić tą podatność podpór ?


Podatność podpór można zapewnić poprzez:
-oparcie podpór monolitycznych na głowicach pali , bez ich zakotwienia
-posadowienie obiektu na gruntach słabszych, podatnych, niezbyt zagęszczonych
-zastosowanie warstw przekładkowych z piasku w przypadku gruntów mało podatnych oraz stosowanie fundamentów na płytach zwieńczających pale

Podaj warunki przy jakich dopuszcza się dla obiektów mostowych zastosownie ustrojów nośnych ciągłych na terenach górniczych.


Dopuszcza się zastosownie ustrojów nośnych ciągłych na terenach górniczych pod warunkiem przygotowania konstrukcji do:
-przejęcia sił wywołanych dostosowaniem się konstrukcji do odkształceń podłoża gruntowego
-zabezpieczenia przerw dylatacyjnych odpowiednimi przekryciami
-zmiennych warunków podparcia na łożyskach
-rektyfikacji przęseł
Nie dopuszczsię stosowanie kratowych ustrojów ciągłych.

Podaj warunki jakie powinny spełniać warstwy przekładkowe z piasków (poduszki piaskowe) pod fundamentami obiektów na terenach górniczych.


Poduszki piaskowe pod fundamentami obiektów na terenach górniczych powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0.5 m i być wykonane z piasków średnioziarnistych o wskaźniku zagęszczenia nie większym niż 0.85

Podaj warunki stosowania przęseł wspornikowych wprowadzonych w nasyp drogowy.


Przęsła wspornikowe wprowadzone w nasyp drogowy można stosować dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg klasy Z ,L i D.Przęsła wspornikowe stosuje się gdy zachodzi potrzeba regulacji sił wewnętrznych ciężarem tych przęseł.Można takie rozwiązania stosować pod warunkiem;
-zapewnienia swobody przemieszczeń końcówek wsporników przęseł
-nieuszkodzenia stożków nasypowych
-utrzymania stablinego połączenia obiektu z drogą

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !