Blog

23.09.2021

Usuwanie kamienia

W artykule znajdziesz:

Usuwanie kamienia

Usuwanie kamienia

Usuwanie kamienia jest trudniejsze, betonu zaś jest niemożliwe. Wzgląd ten jest ważny przy wszelkiego rodzaju naprawach, remontach czy przebudowach (program uprawnienia budowlane na komputer).
W celu zapewnienia łączności sąsiadujących ze sobą skrzyń wykonuje się wzdłuż ich pionowych krawędzi tzw. zamki, w postaci podwójnych wypustów w ścianach bocznych. Przestrzeń objętą zamkami wypełnia się po ustawieniu skrzyń za pomocą worków z betonem, przestrzeń zaś pomiędzy zamkami - zwykle kamieniem lub betonem wykonywanym pod wodą i przykrywa (luźnie ułożoną) poziomą płytą żelbetową.

Liczba i wymiary poszczególnych komór oraz ich rozmieszczenie powinny być takie, aby grubości ścian zewnętrznych i wewnętrznych nie były zbyt wielkie i aby nie wpłynęły ujemnie na pływalność skrzyń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Skrzynia powinna mieć taką wyporność, aby po opuszczeniu jej na wodę pływała w warunkach równowagi stałej.

Dopuszcza się sztuczne wytworzenie warunków równowagi stałej przez odpowiednie zbalastowanie skrzyni (np. wodą). Wypełnianie wodą powinno spowodować opadanie jej w takiej pozycji, aby stanęła na podsypce na swym dnie, jeszcze przed całkowitym wypełnieniem.
W czasie transportu skrzynia ciągnięta przez holownik pod wpływem siły uciągu nieco się przechyla (uprawnienia budowlane). Musi ona być w taki sposób zaprojektowana, aby przechylenie to nie spowodowało wtargnięcia wody do wnętrza i przedwczesnego jej zatopienia. W obliczeniach siłę uciągu należy przyjmować równą 10 tys. kG (rozdz. 3).
Ściany zewnętrzne skrzyni powinny mieć grubość nie mniejszą niż 25 cm, gdy ma być wypełniona betonem, a 50 cm, gdy ma być wypełniona kamieniami lub piaskiem (często 60 cm). Dno skrzyni uzyskuje zwykle grubość 50-60 cm (program egzamin ustny).

Wnętrze skrzyni

Wnętrze skrzyni dzieli się zwykle tylko na komory poprzeczne ściankami wewnętrznymi, prostopadłymi do osi budowli, grubości ok. 25 cm. W warunkach otwartego morza (u nas np. na wybrzeżu Pomorza Zachodniego) zalecane bywa tworzenie dodatkowo komór wzdłużnych przy ścianie odmorskiej, o szerokości minimum 1 m, które po postawieniu skrzyni, wypełniane byłyby betonem, także i w wypadkach, gdy pozostałe komory są wypełniane kamieniem czy piaskiem. Ma to za zadanie zwiększenie wytrzymałości skrzyni na uderzenie fal (opinie o programie).

Na bardzo burzliwych morzach zaleca się niekiedy wykonanie takiego wzmocnienia ścian wzdłużnych także i od strony awanportu. Należy stwierdzić jednak, że zastosowanie wewnętrznych ścian wzdłużnych znacznie utrudnia wykonawstwo.
W celu ochrony ścian skrzyń przed niszczącym działaniem lodu należy zewnętrzne ich powierzchnie w rejonie przewidywanych wahań wody, a więc u nas od wierzchu skrzyni do poziomu ok. 1 m poniżej SW, okładać kostką z twardego kamienia naturalnego lub klinkierem (segregator aktów prawnych).

Okładzina ta musi być wykonana równocześnie ze skrzynią, a spoiny jej zakotwione za pomocą drutu w betonie.
W rejonach, w których występuje intensywny ruch lodów, należy eksponowane na lód ściany skrzyń pogrubiać lub ochraniać ramami przeciw- lodowymi.

Sąsiadujące ze sobą komory skrzyni powinny być połączone otworami, umożliwiającymi swobodne krążenie wody w skrzyni w czasie jej napełniania i zapewniającymi utrzymywanie równego poziomu wody we wszystkich komorach. Otwory takie umieszcza się w ścianach wewnętrznych. Zwykle wykonuje się w górnych zh wysokości skrzyni większe otwory kwadratowe lub sześcioboczne, o długości boku rzędu 2 do 3 m. Niekiedy dodaje się przy dnie skrzyni otwory mniejsze, okrągłe lub kwadratowe, o boku 20—30 cm (promocja 3 w 1).

Uzbrojenie ścian i dna skrzyni wynika z obliczeń statycznych. Ponadto należy przewidzieć dodatkowe wkładki konstrukcyjne wzdłuż górnych powierzchni ścian oraz inne dla wzmocnienia naroży otworów. Należy również wypuścić ze ścian wkładki dla zakotwienia nadbudowy i pachołów.
Nowoczesną odmianę falochronów na skrzyniach żelbetowych stanowią, jak już wspomniano, falochrony półażurowe.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami