Blog

28.01.2019

Usytuowanie szamba

W artykule znajdziesz:

Usytuowanie szamba

Szambo to zbiornik na nieczystości ciekłe. Jest to rozwiązanie stosowane w przypadku działek rekreacyjnych oraz działek budowlanych, których nie da się przyłączyć do kanalizacji zbiorowej (program na komputer). Inwestor, który decyduje się na budowę szamba na swojej działce budowlanej, musi pamiętać o ścisłym przestrzeganiu przepisów oraz odległości w zakresie lokalizacji. Są one dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 dotyczącym warunków technicznych, który muszą odpowiadać budynku oraz ich usytuowanie (program na telefon). Aby lokalizacja takiego zbiornika była zgodna z przepisami, należy zwrócić szczególną uwagę na określone prawem odległości. Przede wszystkim szambo nie może być umiejscowione bliżej niż 15m od ujęcia wody pitnej lub studni (program na egzamin ustny). Minimalna odległość od okien oraz drzwi budynków mieszkalnych musi wynosić 5m, natomiast od granicy działki oraz od drogi 2m.

Zbiornik na nieczystości ciekłe

Kolejna kwestia to odległości od istniejącej infrastruktury – w przypadku rurociągów z gazem lub wodą szambo musi być umiejscowione przynajmniej 1,5m od nich, natomiast od przewodów elektrycznych przynajmniej 0,8m (promocja 3 w 1). Wyjątkiem są zbiorniki podziemne, które można umieszczać obok budynku mieszkalnego, ale należy wówczas pamiętać, że wyprowadzenie odpowietrzenie zbiornika poprzez instalacje kanalizacyjną musi znajdować się minimum 6m wyżej niż górne krawędzie drzwi zewnętrznych i okien budynku (segregator).
Zbiornik na nieczystości ciekłe można usytuować w granicy działki tylko wtedy, gdy na sąsiedniej działce taki zbiornik również umieszczony jest w granicy. Wówczas jednak należy pamiętać o tym, aby oba zbiorniki były w bezpośrednim sąsiedztwie. Zwykle do budowy szamba nie jest wymagane pozwolenie na budowę – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. Warto przy tym pamiętać, że usytuowanie w granicy działki możliwe jest tylko dla zbiorników, których pojemność nie przekracza 10m3. Dla zbiorników, których pojemność przekracza 10m3 wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę (opinie). Wówczas po złożeniu odpowiedniej dokumentacji należy odczekać 30 dni – jest to czas, w którym starosta może zgłosić sprzeciw. Może on również nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania specjalnego pozwolenia na budowę szamba.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami