Blog

16.07.2020

Uszczelnienie drzwiczek

Uszczelnienie drzwiczek

Uszczelnienie drzwiczek

Dla lepszego uszczelnienia drzwiczek stosuje się we wrębach uszczelki, a prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed korozją np. środkami stosowanymi do uszczelnienia spoin silosów (program uprawnienia budowlane na komputer). W zależności od rodzaju kiszonki zawartość silosu stanowi w 15 do 30% sok kiszonkowy. Sok ten należy odprowadzać z silosu ze względu na jakość paszy.

Odprowadzenie soku kiszonkowego do specjalnych zbiorników. W tym celu w dnie silosu powinien być wykonany spadek w kierunku studzienki, z której soki rurami kamionkowymi lub żeliwnymi odprowadzane są do studzienki zbiorczej o średnicy nie mniejszej niż 60 cm z kręgów betonowych. Dno studzienek wykonuje się z betonu 8 cm i pokrywa gładzią cementową 1 : 2 grubości 2 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pokrywę studzienki zwykle wykonuje się żelbetową. Na dnie i wewnętrznych ścianach studzienki należy stosować powłoki kwasoodporne, a na zewnątrz powłoki wodoodporne. Norma niemiecka zaleca w przypadku silosów stosowanie betonów marki 800, przy której dobrze wykonane betony są dostatecznie szczelne i nie wymagają tynków.

Ścianki silosów wykonywanych na mokro o wysokości do 6,0 m mają grubość 12 cm, a wyższe ok. 15 cm. W rozwiązaniach wież silosowych w Rosji stosuje się na ściany płyty dachowe o wysokości 1750 i 1300 mm (uprawnienia budowlane). W pierwszym rzędzie od dołu ustawia się na przemian żebrami na zewnątrz płyty wyższe i niższe, a w dalszych rzędach - tylko płyty wyższe. Zapewnia to przewiązanie poziomych spoin. Poza tym od zewnątrz zakłada się stalowe obręcze oraz 4 pionowe słupki z 2 kątowników 45 x 45 x 5 z otworami do przepuszczania naciąganych obręczy. Obręcze wykonuje się ze stali 0 10 mm, zgrubiane przy nagwintowanych końcach do 14 mm. Zagłębienie wieży w ziemi nie powinno być większe niż 2,0 m (program egzamin ustny).

Na marginesie należy zaznaczyć, że nasady drewniane przenośne nad silosami mają za zadanie umożliwienie chwilowego powiększenia ilości załadowanych roślin do czasu zakończenia podstawowego procesu osiadania trwającego 3-4 dni. Wysokość nasady zależna jest od stopnia ubicia i rodzaju zakiszanych roślin i wynosi 15-30% ich początkowej objętości.

Rampy i pomosty przeładunkowe

Obornik jest usuwany z budynków inwentarskich za pomocą lekkich ciągników na kołach ogumionych ze spychakicm czołowym, następnie przenoszony na rampy żelbetowe, z których ładuje się go na przyczepy o wysokości burt do 1,70 m (opinie o programie). Rampy te - zgodnie z projektami typowymi - wykonuje się wg jednego z trzech wariantów: o długości 15 m (dla terenu płaskiego).

Płyty rampowe korytkowe o szerokości 2,04 m i długości 1,50 m. o ciężarze ok. 1165 kG, układane są na murkach podporowych, np. z betonu wylewanego na miejscu o grubości 20 cm (segregator aktów prawnych).
Rampy z elementów typu L o ciężarze 425 kG służą do budowy ramp samochodowych przy budynkach i wiatach magazynowych; mają one wysokość 110 cm. Prefabrykaty dostosowane są do pięciu rodzajów obciążeń - od 750 do 2000 kG/m2, przy czym bez względu na obciążenie przekrój ich jest jednakowy, zmienia się tylko zbrojenie. Elementy ‘przykrywane są krawężnikiem kątowym. Dopuszczalne naprężenie w gruncie dla ramp przyjęto 1,5 kG/cm.

Prefabrykaty L stosuje się również jako elementy ścianek oporowych w zasiekach na materiały sypkie. Ustawia się je na utwardzonej nawierzchni na podsypce z piasku lub wprost na gruncie. Elementy ramp i pomostów przeładunkowych, tzw. ramp słupkowo-łupinowych, wykonuje się z betonu marki 170 stosuje się przy obciążeniu naziomu w granicach 0,5-3,5 T/m2, zaś słupki przy obciążeniach 0,5-0,8 T/m2 oraz przy obciążeniu 1,5 T/m2 (promocja 3 w 1).

Łupiny obliczone są na obciążenie naziomu 3,5 T/m2. Wieńce na słupkach i stopy słupów wykonywane są na mokro. Ściągi w przęsłach skrajnych stosuje się stalowe. Ciężar słupa wynosi 307-470 kG, a łupiny 105 kG.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami