Uszczelnienie konstrukcji betonowej

Uszczelnienie konstrukcji betonowej

Przy powolnej filtracji w pewnych warunkach może nastąpić uszczelnienie konstrukcji betonowej i zanik filtracji, lecz przy prędkości filtracji przewyższającej wielkość dozwoloną nastąpi niszczenie konstrukcji (program uprawnienia budowlane na komputer).
Badania nad samouszczelmeniem betonu wykazały, że współczynnik filtracji w niektórych przypadkach po upływie kilku miesięcy zmniejszał się kilkadziesiąt razy. Próby prowadzono nad cementem portlandzkim i glinowym. W tabl. 21-2 podano wyniki badań przeprowadzonych w instytucie Wodgeo na jednej z budowli wodnych.

Zagadnienie samouszczelnienia betonu dawno interesowało praktyków i teoretyków betonu. Istotnie bowiem spotyka się przypadki, że budowle wodne przeciekające na początku, z czasem same się uszczelniają. Następuje to wskutek osadzania się soli wewnątrz betonu. Woda rozpuszczając CaO i wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2 przy’ małej filtracji paruje już w betonie i w zewnętrznych jego warstwach, osadza te związki wypełniając nimi pory betonu. Jednocześnie następuje przeniesienie rozpuszczonych składników z warstw wewnętrznych na zewnętrzne warstwy betonu, podlegające parowaniu. Oczywiście uszczelnianie tych warstw będzie następowało kosztem częściowego niszczenia innych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Okres uszczelniania może być skrócony, jeżeli parowanie będzie przyspieszone (na przykład wskutek wiatru). Jednak poza warunkami sprzyjającymi samouszczelnieniu mogą być też warunki sprzyjające nawilgoceniu (np. kondensacja i zwilżanie opadami itd.). W każdym bądź razie należy wiedzieć, że samouszczelnienie przez odłożenie soli przebiega w stosunkowo długim czasie i czekanie na szybkie wyniki jest niczym nieuzasadnione (uprawnienia budowlane).
21.1.5. Wpływ gorącej wody na beton
Rozpatrując zagadnienie wpływu gorącej wody na beton należy zauważyć, że o ile podwyższona temperatura (np. +90°C) wywołuje w masie betonowej lub betonie świeżo związanym wzrost wytrzymałości, to w stwardniałym betonie takie podwyższenie temperatury może wpłynąć ujemnie na wytrzymałość. Należy też zauważyć, że gorąca woda osłabia stwardniałe betony „tłuste”, natomiast betony „chudsze” zwiększają wytrzymałość w gorącej wodzie nawet po stwardnieniu (program egzamin ustny).

Wody naturalne

Często zmiany temperatury obniżają wytrzymałość na rozciąganie, a poza tym obniżają na długi czas również wytrzymałość na ściskanie. Przy zmianach temperatury środowiska wodnego (,np. w granicach 50°C) beton powiększa swoją objętość w wyższym stopniu niż to wynikałoby z powstania tej samej różnicy temperatur w powietrzu i zmiany objętości mogą dochodzić dla cementu portlandzkiego do 2°/o.
Jak z tego wynika, konstrukcje żelbetowe i betonowe pracujące w środowisku wodnym przy podwyższonych, a szczególnie zmiennych temperaturach dodatnich, podlegają ujemnemu działaniu wody.

Szczególnie zbiorniki dla cieczy o zmiennej temperaturze wykazują rysy i pęknięcia, przez które woda z rozpuszczonymi w niej substancjami chemicznymi może przenikać, niszcząc dalej beton i powodując korozję zbrojenia (opinie o programie). Zbiorniki betonowe niezbrojone nie nadają się do cieczy gorących. Jednakże nawet zbiorniki żelbetowe wymagają specjalnego zaprojektowania i ochrony, ażeby nie uległy zniszczeniu.
Z dużej liczby składników betonu szczególnie tlenek wapniowy CaO i wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2 są wrażliwe na wpływy chemiczne.
Wody naturalne rzadko zawierają wolne kwasy. Wyjątek stanowi kwas węglowy, który jest prawie stałym składnikiem wód naturalnych (segregator aktów prawnych).

Kwas siarkowy i siarkawy spotyka się w wodach torfowych. W gruntach spotyka się kwasy humusowe, a w stojącej przybrzeżnej wodzie morskiej spotyka się szereg kwasów organicznych i nieorganicznych. Jednakże ze znacznymi ilościami wolnych kwasów możjia spotkać się dopiero w ściekach przemysłowych. W tych warunkach wytwarza się środowisko wodne szczególnie agresywne w stosunku do betonu.
Wielkie szkody wyrządzają agresywne roztwory wodne, które wskutek nieszczelności zbiorników, rur i urządzeń przedostają się do betonu.

Posadzki, ściany i kanały nie zabezpieczone szybko ulegają korozji. Zależnie od warunków korozja ta może w krótkim nawet kilkumiesięcznym okresie spowodować całkowite zniszczenie konstrukcji betonowych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !