Uszkodzenia w betonie

Uszkodzenia w betonie

Dla uniknięcia powstawania uszkodzeń w betonie, metoda kontaktowa może być stosowana przy produkcji elementów cienkościennych lub przy produkcji prefabrykatów w zamkniętych formach. Dla zmniejszenia do minimum możliwości występowania ujemnych czynników, a zwłaszcza wyparowywania części wody zarobowej, należy pokrywać odkryte powierzchnie betonu oraz ograniczyć temperaturę nagrzewania elementów. Matryce i formy elementów wykonywanych z betonu na cemencie portlandzkim o wysokiej wytrzymałości ogrzewa się do temperatury 45 - 55 °C, z betonu na normalnych cementach portlandzkich - do temperatury 60 - 70 °C, a z betonu na cementach hutniczych - do temperatury 70 °C. Przyrost wytrzymałości betonu w obróbce kontaktowej zależy, jak we wszystkich metodach termicznych, od temperatury i czasu obróbki. Z danych tych wynika, że metodą tą osiąga się wytrzymałości zawarte w granicach od 31 do 63u/o wytrzymałości 28-dniowej (program uprawnienia budowlane na komputer). Obróbka termiczna betonu w termobasenach i formach koszulkowych.

Metoda ta polega na obróbce termicznej betonu za pomocą gorącej wody. Ze względu na sposób przekazywania ciepła elementom betonowym, rozróżniamy:
1) obróbkę betonu w termobasenach,
2) obróbkę betonu w formach koszulkowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Termobaseny są to zbiorniki z gorącą wodą, w których zanurza się elementy prefabrykowane na okres dojrzewania, trwający zwykle 8 do 16 godzin.
Wodę w termobasenie podgrzewa się i utrzymuje w stałej temperaturze 74 do 85 °C za pomocą rur i elementów grzejnych, albo też po ostygnięciu wody do temperatury 60 do 65 °C spuszcza się ją do specjalnych kotłów, gdzie zostaje podgrzana do 85 °C i przepompowana z powrotem do termobasenu (uprawnienia budowlane).

Termobasen

Do termobasenu wprowadza się zwykle na specjalnych wózkach lub stelażach w stanie rozformowanym, rzadziej w formach zamkniętych, jak np. w przypadku elementów sprężonych strunobetonowych. Przy dojrzewaniu w termobasenach elementów rozformowanych, beton tyci elementów powinien być już związany i częściowo stwardniały, dlatego te; cykl produkcyjny elementów rozformowanych podgrzewanych wodą jest stosunkowo długi.

W niektórych wytwórniach zagranicznych stosujących ter system sztucznego dojrzewania (w USA) elementy po uformowaniu przebywają w ciągu co najmniej 15 godzin w suszarni powietrznej, gdzie beton wiąże i przechodzi pierwszy okres twardnienia w temperaturze 30 do 35 °C (program egzamin ustny).
Dojrzewanie w termobasenie elementów rozformowanych przez okres 8 godzin w temperaturze około 75 °, po uprzednim kilkunastogodzinnym wstępnym twardnieniu betonu w podwyższonej temperaturze, umożliwia po jednym dniu uzyskanie wytrzymałości montażowej Rj  0,70 R28 (opinie o programie).
Przy zastosowaniu form szczelnych zamkniętych i prasowania betonu (np. przez nacisk płytą w czasie procesu dojrzewania betonu zagęszczonego przez wibroprasowanie) już nawet po 3 do 4 godzinach dojrzewania w termobasenie w temperaturze około 75 °C uzyskuje się po jednym dniu wytrzymałość wynoszącą co najmniej Rt  0,70 R28.

Obróbka termiczna betonu w formach koszulkowych polega na zastosowaniu w produkcji prefabrykatów specjalnych form metalowych o podwójnych ściankach. Przez przestrzenie między ściankami płaszcza przepływa gorąca woda o temperaturze 80 do 90 °C i ogrzewa beton. Metoda elektronagrzewu może mieć zastosowanie do sztucznego dojrzewania betonu zarówno w wytwórniach prefabrykatów, jak i na budowie (segregator aktów prawnych). Nadaje się ona specjalnie do obróbki termicznej elementów o dużych przekrojach, do których nie można zastosować innych metod obróbki termicznej. Do głównych zalet tej metody należą ponadto:
3) przeprowadzenie procesu sztucznego dojrzewania betonu bez komór naparzalni, a tym samym bez większych nakładów inwestycyjnych,
4) możliwość obróbki termicznej elementów prefabrykowanych w miejscu ich produkcji.

Metoda elektronagrzewu nie nadaje się do obróbki termicznej elementów i konstrukcji cienkościennych, mających duży moduł powierzchniowy, tj. stosunek powierzchni F (w m2) do objętości elementu V (w m2). Przy obróbce termicznej elementów o dużym modelu powierzchniowym - 20, występuje znaczna utrata wody zarobowej przez wyparowanie. Elektronagrzew uzyskuje się przez przeprowadzenie prądu przez beton. Ponieważ nie związany beton jest elektrolitem o pewnym oporze, część energii elektrycznej zmienia się w ciepło wg prawa Joule’a. Równoważnik energii elektrycznej wynosi więc 864 kcal/kW (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !