Blog

30.05.2018

Utwardzanie powierzchni

W artykule znajdziesz:

Utwardzanie powierzchni

 

Utwierdzanie powierzchni

Utwardzanie powierzchni

Utwardzanie powierzchni gruntowych wymaga niekiedy pozwolenia budowlanego. W ustawie odnoszącej się do Prawa Budowlanego brak jednak jednoznacznego przepisu odnoszącego się do utwierdzania powierzchni gruntowej. Pewną weryfikację prawną daje orzecznictwo sądowe (segregator aktów prawnych).

Można się powołać chociażby na wyrok sądu z 25 września 2013 roku. Z orzecznictwa sądowego wynika jasno i wyraźnie, że do wykonania utwardzenia nawierzchni gruntowej nie jest potrzebne pozwolenie budowlane. Z drugiej jednak strony jeśli inwestycja wchodzi w oddziaływanie obszaru Natura 2000 pozwolenie na utwierdzenie nawierzchni będzie potrzebne. Pozwolenie potrzebne jest również wtedy gdy działka wraz z terenem przyległym wpisana jest do rejestru zabytków.

W omawianym wcześniej orzecznictwie, do którego odnosi się sygnatura akt II SA/Po 555.13 poprzez utwardzenie powierzchni rozumie się wszelkie prace, które służą do utwardzenia gruntu z wykorzystaniem odpowiednich materiałów budowlanych. Ogólnie rzecz biorąc nie trzeba pozwolenia gdy droga utwierdzana jest na działce budowlanej. Jeśli jednak droga utwierdzana jest na działce rolne pozwolenie będzie już potrzebne.

W przypadku utwierdzania nawierzchni należy jednak sięgnąć po plany zagospodarowania przestrzennego. W przepisach tych można znaleźć informacje odnoszące się do konieczności pozostawienia minimalnej powierzchni biologicznej. Pomijając więc terminologię prawniczą chodzi przede wszystkim o to by pozostawić teren zielony na działce. W niektórych przypadkach gdy działka jest mocno zabudowana może się więc okazać, że utwierdzenie terenu jest całkowicie niemożliwe.

Jeśli, więc planowane jest utwardzenie powierzchni nie trzeba uzyskiwać żadnych pozwoleń ani zgłoszeń. Jak jednak była już mowa wcześniej tak jest tylko wtedy gdy mowa o działkach budowlanych. Na gruntach rolnych nie jest to możliwe. Należałoby wcześniej wyłączyć działkę z produkcji rolnej. Czyli ogólnie rzecz biorąc należałoby ją przekształcić z gruntów rolnych na budowlane. Tylko działka budowlana może mieć powierzchnię utwierdzoną.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami