Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza

W przedstawionych powyżej tematach zajmowaliście się chemicznymi i elektrochemicznymi procesami korozyjnymi, spowodowanymi przez zanieczyszczenia powietrza. Kilka następnych pytań odnosi się do tych tematów (przeczytajcie je jeszcze raz). Pytania i krótko ujęte odpowiedzi należy opracować pisemnie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zanieczyszczenia powietrza występują głównie w okręgach przemysłowych i dużych miastach. Są to przede wszystkim gazy odlotowe, pary, pyły i popioły lotne, pochodzące z procesów spalania lub z procesów produkcyjnych. Szczególnie agresywne są zanieczyszczenia zawierające S02, S03, Cl, NH3 i rozpuszczalne w wodzie związki siarki, chloru i azotu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zanieczyszczenia takie rozpuszczając się w wilgoci znajdującej się w powietrzu lub tworząc z nią nowe związki chemiczne stanowią silne elektrolity, w których przebiega korozja elektrochemiczna metali. Nowo powstałe związki chemiczne zanieczyszczeń z wodą mogą również wchodzić w bezpośrednie reakcje chemiczne z metalem działając jako silne substancje agresywne.

Działanie zanieczyszczeń powietrza występujących w większym stężeniu może spowodować wielokrotne przyśpieszenie prędkości korozji w porównaniu z prędkością przebiegu korozji w czystej atmosferze. W obiektach gospodarki wodnej, w taborze pływającym, jak również w obiektach przemysłu chemicznego i spożywczego występują liczne metalowe elementy budowlane stale zanurzone w wodzie (uprawnienia budowlane). W przypadkach takich należy liczyć się z silnym działaniem agresywnym.

Przyczyny i przebieg korozji metali, znajdujących się stale pod wodą, mogą być bardzo różne. Tłumaczy się to tym, ze działanie agresywne zalezy w mniejszym stopniu od samej wody niz od rozpuszczonych w niej lub znajdujących się w zawiesinie substancji, jak również od zmiennych jej właściwości chemicznych i fizycznych.

Są to w zakresie właściwości chemicznych:

  • zdolność reagowania z innymi substancjami,
  • tworzenie środowiska przydatnego do życia organicznego, w zakresie właściwości fizycznych
  • zdolność rozpuszczania gazów, cieczy i ciał stałych,
  • przenoszenie lub też akumulowanie energii, np. ciepła lub energii mechanicznej (program egzamin ustny).

Substancje obce rozpuszczone

Substancje obce rozpuszczone lub tworzące zawiesinę w wodzie mogą oddziaływać na powierzchnię metalu w następujący sposób:

  1. Tworzyć warstewki ochronne z tlenków lub węglanów zawartych w wodzie i z metalu, szczególnie w zbiornikach i rurociągach (opinie o programie).
  2. Atakować powierzchnie metalu przez reakcje chemiczne z metalem, np. silnie atakują znajdujące się w wodzie kwas siarkowy i jego sole.
  3. Tworzyć ogniwa działające elektrochemicznie, np. rozpuszczone w wodzie kwaśne sole i kwasy nieorganiczne są silnymi elektrolitami. Rozpuszczone w wodzie substancje wpływają również na właściwości

Fizyczne wody, np. na temperaturę jej zamarzania i wrzenia, przewodność elektryczną i zdolność rozpuszczania substancji. Rodzaj, i ilość obcych substancji zawartych w różnych wodach jest bardzo różna.  Przez rozwiązanie następnych zadań będziecie mogli poznać różnicę pomiędzy ważniejszymi rodzajami wód. W schemacie 16 wymieniono ważniejsze substancje znajdujące się w wodzie i szczególne właściwości każdego z wymienionych w schemacie 15 rodzajów wody (segregator aktów prawnych).

W pustych polach wpiszcie, jakie rodzaje wody odpowiadają podanej charakterystyce. Przed tym jednak przeczytajcie w podręczniku chemii lub w encyklopedii technicznej wiadomości o składzie i właściwościach różnych rodzajów wód..

Woda o odczynie obojętnym nie zawierająca rozpuszczonych kwasów i soli. Również wpływ wody na różne metale jest przeważnie inny. Znajdujący się w wodzie tlen i nie związany dwutlenek węgla działają agresywnie na żelazo; na powierzchni cynku i aluminium tworzą one D warstewki ochronne (promocja 3 w 1). Jednak i na żelazie, np. wewnątrz przewodów wodociągowych, mogą tworzyć się warstewki ochronne składające się z tlenków żelaza oraz węglanów wapnia i żelaza.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !