Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza

W przedstawionych powyżej tematach zajmowaliście się chemicznymi i elektrochemicznymi procesami korozyjnymi, spowodowanymi przez zanieczyszczenia powietrza. Kilka następnych pytań odnosi się do tych tematów (przeczytajcie je jeszcze raz). Pytania i krótko ujęte odpowiedzi należy opracować pisemnie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zanieczyszczenia powietrza występują głównie w okręgach przemysłowych i dużych miastach. Są to przede wszystkim gazy odlotowe, pary, pyły i popioły lotne, pochodzące z procesów spalania lub z procesów produkcyjnych. Szczególnie agresywne są zanieczyszczenia zawierające S02, S03, Cl, NH3 i rozpuszczalne w wodzie związki siarki, chloru i azotu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zanieczyszczenia takie rozpuszczając się w wilgoci znajdującej się w powietrzu lub tworząc z nią nowe związki chemiczne stanowią silne elektrolity, w których przebiega korozja elektrochemiczna metali. Nowo powstałe związki chemiczne zanieczyszczeń z wodą mogą również wchodzić w bezpośrednie reakcje chemiczne z metalem działając jako silne substancje agresywne.

Działanie zanieczyszczeń powietrza występujących w większym stężeniu może spowodować wielokrotne przyśpieszenie prędkości korozji w porównaniu z prędkością przebiegu korozji w czystej atmosferze. W obiektach gospodarki wodnej, w taborze pływającym, jak również w obiektach przemysłu chemicznego i spożywczego występują liczne metalowe elementy budowlane stale zanurzone w wodzie (uprawnienia budowlane). W przypadkach takich należy liczyć się z silnym działaniem agresywnym.

Przyczyny i przebieg korozji metali, znajdujących się stale pod wodą, mogą być bardzo różne. Tłumaczy się to tym, ze działanie agresywne zalezy w mniejszym stopniu od samej wody niz od rozpuszczonych w niej lub znajdujących się w zawiesinie substancji, jak również od zmiennych jej właściwości chemicznych i fizycznych.

Są to w zakresie właściwości chemicznych:

  • zdolność reagowania z innymi substancjami,
  • tworzenie środowiska przydatnego do życia organicznego, w zakresie właściwości fizycznych
  • zdolność rozpuszczania gazów, cieczy i ciał stałych,
  • przenoszenie lub też akumulowanie energii, np. ciepła lub energii mechanicznej (program egzamin ustny).

Substancje obce rozpuszczone

Substancje obce rozpuszczone lub tworzące zawiesinę w wodzie mogą oddziaływać na powierzchnię metalu w następujący sposób:

  1. Tworzyć warstewki ochronne z tlenków lub węglanów zawartych w wodzie i z metalu, szczególnie w zbiornikach i rurociągach (opinie o programie).
  2. Atakować powierzchnie metalu przez reakcje chemiczne z metalem, np. silnie atakują znajdujące się w wodzie kwas siarkowy i jego sole.
  3. Tworzyć ogniwa działające elektrochemicznie, np. rozpuszczone w wodzie kwaśne sole i kwasy nieorganiczne są silnymi elektrolitami. Rozpuszczone w wodzie substancje wpływają również na właściwości

Fizyczne wody, np. na temperaturę jej zamarzania i wrzenia, przewodność elektryczną i zdolność rozpuszczania substancji. Rodzaj, i ilość obcych substancji zawartych w różnych wodach jest bardzo różna.  Przez rozwiązanie następnych zadań będziecie mogli poznać różnicę pomiędzy ważniejszymi rodzajami wód. W schemacie 16 wymieniono ważniejsze substancje znajdujące się w wodzie i szczególne właściwości każdego z wymienionych w schemacie 15 rodzajów wody (segregator aktów prawnych).

W pustych polach wpiszcie, jakie rodzaje wody odpowiadają podanej charakterystyce. Przed tym jednak przeczytajcie w podręczniku chemii lub w encyklopedii technicznej wiadomości o składzie i właściwościach różnych rodzajów wód..

Woda o odczynie obojętnym nie zawierająca rozpuszczonych kwasów i soli. Również wpływ wody na różne metale jest przeważnie inny. Znajdujący się w wodzie tlen i nie związany dwutlenek węgla działają agresywnie na żelazo; na powierzchni cynku i aluminium tworzą one D warstewki ochronne (promocja 3 w 1). Jednak i na żelazie, np. wewnątrz przewodów wodociągowych, mogą tworzyć się warstewki ochronne składające się z tlenków żelaza oraz węglanów wapnia i żelaza.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami