Utwardzony kit Epidian

Utwardzony kit Epidian

Utwardzony kit Epidian 430 stanowi materiał chemoodporny o wysokich walorach technicznych. Wykazuje bardzo dobrą odporność na rozcieńczone i stężone roztwory ługów w normalnej i podwyższonej temperaturze oraz dobrą odporność na wodę, roztwory soli i kwasów mineralnych rozcieńczonych i o średnich stężeniach, w temperaturze 20°C. Odznacza się dobrą przyczepnością do betonu i ceramiki oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Posiada minimalny skurcz liniowy i niską nasiąkliwość (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po upływie jednej doby osiąga wysoką wytrzymałość mechaniczną (ok. 80% maksymalnej), co umożliwia szybkie oddanie obiektu do eksploatacji. Kit Epidian 430 ma barwę ciemnoszarą, masę objętościową 1,74 g/cm3.
Według badań ITB kit Epidian 430 posiada następujące właściwości - wytrzymałość mechaniczną doraźną po 7 dniach dojrzewania w temperaturze ok. 20°C;
na ściskanie na zginanie na rozciąganie skurcz liniowy nasiąkliwość wytrzymałość cieplną wg Martensa 65 °C.
Kit wykazał odporność w następujących środowiskach chemicznych w temperaturze 20°C: ług sodowy 10-, 20- i 30-procentowy, kwas siarkowy 10-, 25- i 50-procentowy, kwas solny 10-, 20-procentowy i stężony, kwas azotowy 5- i 10-procentowy, kwas chromowy 5-procentowy, amoniak 5- i 25-procentowy, kwaśny węglan sodowy 10-procentowy, chlorek sodu 10-procentowy nasycony, siarczan sodu 10-procentowy, nasycony, żelazocyjanek potasu 10-procentowy, woda wodociągowa, woda destylowana, woda utleniona 3-procentowa, roztwór cukru 5-procentowy i nasycony, benzyna, spirytus denaturowany, benzen, olej maszynowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kit Epidian 430 wykazuje ograniczoną względnie niedostateczną odporność na czynniki utleniające, kwasy organiczne, kwasy mineralne o wyższych stężeniach, kwasy rozcieńczone w wyższej temperaturze, tri, aceton (uprawnienia budowlane).
Kit Epidian 430 stosuje się do układania i spoinowania wykładzin antykorozyjnych w obiektach przemysłu chemicznego, włókienniczego, celulozowo- -papierniczego i innych, jako zabezpieczenie konstrukcji betonowych i murowanych na działanie ługów, roztworów kwasów mineralnych, soli i wody.

Składniki kitu

Składniki kitu miesza się ze sobą bezpośrednio przed użyciem w proporcji podanej przez producenta, tj. na 1 kg składnika A 0,05 kg składnika B (program egzamin ustny).
Orientacyjne zużycie kitu Epidian 430 na 1 m2 wykładziny ułożonej całkowicie na kicie wynosi:
dla płytek terakotowych o wymiarach 150x150x10 mm - ok. 13,5 kg
dla płytek „przyborskich” o wymiarach 245,x120x18 mm - ok. 22,0 kg
dla płytek bazaltowych o wymiarach 150x150x30 mm - ok. 20,0 kg.

Na wykonanie spoinowania 1 m2 wykładziny - przy szerokości spoiny 6-b7 mm i głębokości ok. 15 mm zyżywa się średnio, w zależności od rodzaju materiału wykładzinowego, 3-4 kg kitu (opinie o programie).
Składniki kitu Epidian 430 dostarczane są w dwóch oddzielnych opakowaniach. Składnik A w beczkach ocynkowanych o pojemności 25 i 50 1. Składnik B w puszkach blaszanych ocynkowanych, pojemności 0,25, 0,5 i 1,0 1. Składniki kitu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach chłodnych, suchych i przewiewnych, o temperaturze nie przekraczającej 20°C.

Przy odpowiednich warunkach przechowywania okres gwarancyjny kitu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
Ze względu na toksyczność składników kitu Epidian 430, przy stosowaniu go, należy przestrzegać przepisów bhp. Dokładne zalecenia bhp i p.poż. podaje „Tymczasowa instrukcja stosowania kitu epoksydowego Epidian 430” (segregator aktów prawnych).
Kit Polestrit K jest produktem zmieszania żywicy poliestrowej (głównie Polimal 109), utwardzaczy, wypełniaczy mineralnych oraz krzemionki koloidalnej jako środka tiksotropującego.

Składniki kitu miesza się ze sobą przed użyciem. Po wymieszaniu składników kitu w odpowiednim stosunku otrzymuje się gęstą masę o okresie żywotności ok. 3 godzin, w temperaturze ok. 20°C. Utwardzony kit Polestrit K stanowi tworzywo kwasoodporne o dobrej przyczepności do betonu i ceramiki, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i małej nasiąkliwości (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !