Uwodnione kryształy

Uwodnione kryształy

Uwodnione kryształy H3 i H6 odwadniają się odpowiednio w temperaturze 180 110°C i dają metatrwałe odmiany C i D A1P04 [3], [4]. Występowanie w badanej próbce uwodnionych fosforanów glinowych H3 i H6 w większej ilości niż w przypadku próbek cementów prażonych w niższej temperaturze jest możliwe wskutek rehydratacji bardzo higroskopijnych faz C i D ortofosforanów glinu podczas przygotowywania preparatów rentgenograficznych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zarówno rentgenowska analiza (linie: 3,99, 2,56, 2,13 i 2,08 A), jak też mikroskopia wskazują na obecność w próbce fazy /? monohydratu glinowego.

Ponieważ w wyjściowym proszku y A1203 nie stwierdzono fazy fi AlOOH, zatem jej pojawienie się jest możliwe tylko w wyniku rehydratacji fazy y A1203 lub zawartych w nieznacznej ilości
w wyjściowej próbce bezpostaciowego tlenku glinu i fazy % A1203. Zawartość /? monohydratu w próbce określono mikroskopowo na 5-7% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Temperatura 500°C. Największą intensywność mają linie: 4,42, 4,28, 4,18 i 3,99 A. Maksima: 4,28, 3,99, 2,30, 2,14, 1,99 i 1,55 A odpowiadają fazie berlinitu A1P04. Możliwe jest także występowanie pewnej zawartości A1P04(D), o czym świadczą linie: 4,28, 4,15, i 2,44 A. Przesunięcie maksimum z 2,57 A do 2,55 A, jak również linie: 4,42, 4,18, 3,87, 3,20, 2,91, 2,07, 1,97, 1,91 i 1,63 A wskazują na krystalizację wysokotemperaturowych odmian ortofosforanu glinowego: trydymitowej i krystobalitowej.

Temperatura 600-^800°C. Maksima: 4,18, 3,20, 2,91, 2,53, 2,13, 2,076, 1,97, 1,91 i 1,64 A należą do mieszaniny faz A1P04: trydymitowej i krys^obalitowej. Linie 2,45 i 1,988 A świadczą o obecności fazy y A1203 (uprawnienia budowlane).
Temperatura 1200°C. Maksima wysokotemperaturowych odmian A1P04 są czytelmejsze, a ich intensywność wzrasta. Z obecności linii: 2,55, 2,08 i 1,74 A można wnioskować o początku krystalizacji fazy a A1203. Ponadto zaznaczają się linie fazy y A1203 (2,45 i 1,988 A).
Temperatura 1400°C. Na rentgenogramie występują intensywne prążki, typowe dla faz A1P04: trydymitowej (4,42, 4,18 i 3,91 A) i krystobalitowej (3,50, 3,20, 2,91, 2,53, 2,36, 2,14, 1,96, 1,91, 1,71 i 1,616 A). Wyraźne maksima: 2,55, 2,379, 2,09, 1,74, 1,601 A należą do fazy a A1203 (program egzamin ustny).

Proces zagęszczenia

Godny podkreślenia jest fakt, że wyniki analizy termicznej cementów glinowo- -fosforanowych uzyskanych z hydrargilitu i fazy y A1203 są zgodne z wynikami analizy rentgenowskiej i mikroskopowej, pomimo że w pierwszej metodzie prędkość wzrostu temperatury wynosiła 10°C/min, w przypadku zaś badań rentgenowskich - tylko 2,5°C/min. Wskazuje to na dużą aktywność wodorotlenku glinowego i fazy y Al2Os oraz na szybki przebieg reakcji tych faz z kwasem ortofosforowym (opinie o programie).

Zbadano procesy zachodzące przy ogrzewaniu mieszaniny kwasu ortofosforowego (q = 1,72 Mg/m3) i fazy a tlenku glinowego. Kwasowość mieszaniny wynosiła x = 0,425, a wilgotność - 17,95%. Całą wilgoć wprowadzono z kwasem ortofosforowym.
Analizę termiczną mieszaniny wykonano, stosując wzrost temperatury z szybkością 2,5 i 10°C/min. Przy szybkości wzrostu temperatury 10°C/min składniki mieszaniny reagują ze sobą w temperaturze wyższej od 100°C. Wskazuje na to efcjct egzotermiczny na krzywej DTA w temperaturze 110°C (segregator aktów prawnych).
Na efekcie endotermicznym w zakresie temperatury 115-300°C zaznacza się kilka etapów. Jest on związany z dehydratacją powstałych uwodnionych fosforanów glinowych, jak również z procesem zagęszczania kwasu ortofosforowego, który nie wszedł w reakcję [12]. Najwyższa temperatura tego złożonego efektu wynosi 240°C, a odpowiada jej pik na krzywej DTG.

Kolejny stopień dchydratacji przypada w temperaturze 340°C (krzywa DTG). W tej temperaturze częściowo odwadnia się jednopodstawiony fosforan glinowy A!(H2P04)3 i powstaje pirofosforan glinowy A1(H2P207)3 [28]. Możliwy jest także proces z następnym zagęszczeniem uwalniającego się kwasu do pirofosforowego i jego dalszą reakcją z A1203 (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !