Blog

23.01.2020

Uzbrojenie i armatura wodociągowa

Uzbrojenie i armatura wodociągowa

Uzbrojenie i armatura wodociągowa

Od sprawnego działania uzbrojenia wodociągowego zależy sprawne działanie instalacji i łatwość wykonywania remontów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zawory wodociągowe zamykające dopływ wody do sieci uszkodzonej czy też wyłączające części sieci opróżnianej na okres zimowy (hydranty ogrodowe, przewody przechodzące przez pomieszczenia nieogrzewane) powinny być szczelne. Zawory przepuszczające wodę, mimo ich zamknięcia, nie spełniają swego zadania i są bezużyteczne.
Nieszczelność zaworu przelotowego może powstać na skutek:
a) zniszczenia uszczelki skórzanej lub gumowej na tzw. grzybku - należy wymienić uszczelkę,
b) uszkodzenia grzybka metalowego - grzybek naprawić lub wymienić,
c) zerwania lub uszkodzenia gwintu na sworzniu - gwint naprawić lub wymienić wrzeciono,
d) zerwanie gwintu lub nieszczelności na połączeniu korpusu z prowadnicą sworznia - wymienić zawór lub prowadnicę,
e) zniszczenia lub zużycia uszczelki znajdującej się pod dławikiem - uszczelkę (sznurłojowany) wymienić na nową, dławik dokręcić (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
f) pęknięcia korpusu - zawór wymienić.

Wymienione wyżej nieszczelności i uszkodzenia zaworów przelotowych i sposób naprawy tych uszkodzeń dotyczy również kranów czerpalnych i baterii, gdyż budowa wewnętrzna tych ostatnich oparta jest na tejże samej zasadzie (uprawnienia budowlane). Należy zwrócić uwagę, iż wymiana zużytych uszczelek przy grzybkach zaworów czerpalnych i baterii ma duże znaczenie ze względu na oszczędność zużycia wody. Sącząca się bez przerwy z uszkodzonego zaworu woda daje bardzo duże straty, wynoszące dziesiątki m3.

Przy wymianie zaworów przelotowych należy zwrócić uwagę na strzałkę znajdującą się na korpusie zaworu. Strzałka ta wskazuje kierunek przepływu wody przez zawór. Niewłaściwe ustawienie zaworu, tj. ze strzałką skierowaną przeciw prądowi wody, często powoduje przyciśnięcie grzybka i zamknięcie przepływu wody (program egzamin ustny).

Studnie i pompy

W przypadku zasilania instalacji domowej w wodę ze studni należy pamiętać, aby teren dokoła studni miał nawierzchnię trwałą (bruk) ze spadkiem od studni. Studnia kręgowa czy też rurowa powinna być szczelnie przykryta, zabezpieczona przed dostawaniem się do niej jakichkolwiek zanieczyszczeń. Wszelkie uchybienia w tym przypadku należy niezwłocznie usuwać. W przypadku podejrzeń, iż woda w studni została zanieczyszczona, należy zwrócić się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która pobierze próbki wody ze studni, dokona analiz i wyda opinię, czy woda jest zdatna do picia.
Brak wody w studni kopanej może być spowodowany jej zanieczyszczeniem. Należy wówczas studnię oczyścić, pogłębić. Brak wody w studni wierconej może być spowodowany zamuleniem filtru, który należy wówczas wymienić, a gdy wymiana filtru ze względu na konstrukcję studni jest niemożliwa, wtedy konieczne staje się wiercenie nowej studni o większej głębokości. Decyzja w takiej sprawie powinna być oparta na opinii rzeczoznawcy (opinie o programie).

Bardzo ważnym elementem wodociągu miejscowego jest pompa tłocząca wodę ze studni do zbiornika otwartego lub hydroforu. Nawet starannie zmontowana pompa, a szczególnie pompa o napędzie elektrycznym, wymaga stałej opieki konserwatora.

Ruch wirowy pompy i praca silnika elektrycznego powodują drgania całego zespołu pompowego. Na skutek tych drgań często rozluźnia się zamocowanie silnika i pompy na płycie fundamentowej czy też fundamencie oraz połączenie samej pompy z przewodem tłocznym lub ssawnym. Niewielkie odchylenie poziomej lub pionowej osi silnika albo pompy powoduje nieprawidłową ich pracę, a co za tym idzie szybkie wyrobienie łożysk, nieszczelność dławic itd. Obluzowanie połączenia pompy z przewodem ssawnym jest powodem zasysania przez pompę powietrza, a nawet przerw w jej pracy.
Brak smaru w łożyskach powoduje nadmierne ich zużywanie się - ilość i rodzaj smaru zależy od rodzaju pompy, co zazwyczaj podane jest w instrukcji fabrycznej (segregator aktów prawnych).

Do stałych obowiązków konserwatora pomp należy:
a) uzupełnianie smaru w łożyskach,
b) dopilnowanie należytego zamocowania pompy i silnika na fundamencie,
c) naprawa wszelkich nieszczelności na przewodzie ssawnym i tłocznym,
d) ochrona przed zanieczyszczeniem kosza ssawnego i zaworu stopowego w studni,
e) ochrona silnika elektrycznego i kabli doprowadzających od zawilgocenia czy uszkodzenia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami