Blog

23.01.2020

Uzbrojenie przewodów gazowych

Uzbrojenie przewodów gazowych

Uzbrojenie przewodów gazowych

Konserwacja uzbrojenia przewodów gazowych polega na jego kontrolowaniu i usprawnianiu przez uszczelnianie zaworów gazowych, przez posmarowanie ich łojem dociśnięcie znajdującej się w dolnej części zaworu nakrętki, oraz na opróżnieniu ze skroplin odwadniaczy przez odkręcanie śrubki znajdującej się w dolnej części odwadniacza (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przybory gazowe. Konserwacja takich przyborów gazowych, jak kuchenki gazowe dwufajerkowe, kuchenki z piekarnikiem, piece kąpielowe lub termy, polega przede wszystkim na rozebraniu i oczyszczeniu palników oraz na przetkaniu otworków, przez które wypływa gaz (piekarniki, piece kąpielowe, termy). Nie powinni dokonywać naprawy pieców kąpielowych pracownicy zatrudnieni przy konserwacji, pamiętając, iż dobre działanie gazowego pieca kąpielowego zależy nie tylko od ciśnienia i dopływu gazu, ale również od ciśnienia i dopływu wody z sieci wodociągowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Regulacja tych urządzeń jest trudna i powinna być dokonywana przez dobrego w tej dziedzinie specjalistę. Działanie mrozów na instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe jest bardzo niebezpieczne i może spowodować poważne szkody, a nawet całkowite unieruchomienie tych instalacji. Woda znajdująca się w przewodach kanalizacyjnych bądź też woda w odwadniaczach gazowych pod wpływem mrozu powiększa swą objętość i wywierając nacisk na ścianki przewodów powoduje ich pękanie (rozsadzanie) (uprawnienia budowlane).

Działanie mrozów

Działanie mrozów jest najbardziej niebezpieczne dla instalacji wodociągowych, gdyż przewody wodociągowe są stale napełnione wodą, temperatura której w okresie zimowym wynosi od +5 do +10°C. Woda o takiej temperaturze w niesprzyjających warunkach może ulec łatwo zamarznięciu. Przewody kanalizacyjne odprowadzają ścieki domowe, których wprawdzie temperatura jest wyższa niż wody wodociągowej, nie mniej jednak przewody kanalizacyjne powinny być również zabezpieczone przed mrozami, gdyż zamarznięcie ich może przysporzyć wiele strat i kłopotów (program egzamin ustny).
Najmniej wrażliwą na działanie mrozów jest instalacja gazowa, tym nie mniej przewody gazowe, a szczególnie odwadniacze i pomieszczenia,
w których znajdują się gazomierze, należy starannie chronić przed działaniem mrozów.

Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne i gazowe w celu zabezpieczenia przed mrozami powinny być tak wykonane, aby spełniały następujące warunki:
b) przewody wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe nie mogą przechodzić przez pomieszczenia, w których temperatura spada poniżej 0°C (opinie o programie),
c) głębokość założenia przewodów zewnętrznych powinna wynosić co najmniej: dla wodociągu - 1,70 m, dla kanalizacji - 1,50 m i dla gazu 0,60 m - licząc od powierzchni terenu;
d) przewody wodociągowe wewnątrz budynku i przewody wodociągowe doprowadzające wodę do hydrantów ogrodowych powinny być wykonane ze spadkiem umożliwiającym spuszczenie z nich wody,
e) zbiorniki na poddaszu w wodociągu miejscowym powinny być należycie izolowane.
Dobry administrator nawet w przypadku starannego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych jeszcze przed nastaniem mrozów, tj. w połowie października, powinien zarządzić:
a) wstawienie brakujących szyb w okienkach piwnicznych, dopasowanie i uszczelnienie zewnętrznych drzwi piwnicznych i drzwi zewnętrznych na klatkę schodową,
b) opróżnienie przewodów wodociągowych do hydrantów ogrodowych i pomieszczeń letnich nieogrzewanych zimą (segregator aktów prawnych),
c) zabezpieczenie (uzupełnienie izolacji) przewodów wodociągowych, przechodzących w pobliżu często otwieranych drzwi zewnętrznych (np. garażowych),
d) zabezpieczenie (uzupełnienie uszkodzonej izolacji zbiorników na poddaszu.

Należy przypomnieć wszystkim mieszkańcom budynków bez centralnego ogrzewania, iż w okresie zimy temperatura pomieszczeń, w których są instalacje wodociągowo-kanalizacyjne i gazowe, nie może spaść poniżej 0°C  .

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami