Blog

Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 10
25.09.2019

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą

W artykule znajdziesz:

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą

Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 11
Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą

Regulamin oraz procedury uznawania kwalifikacji zawodowych do uprawnień budowlanych, nabytych poza granicami kraju, jest szczegółowo określony w przepisach, m.in. w prawie budowlanym (program na komputer). Postępowanie kwalifikacyjne zawsze prowadzone jest przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata pisemnego wniosku oraz wniesieniu odpowiedniej opłaty (program na telefon).

W ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Krajowa Rada wstępnie go weryfikuje pod kątem formalnym. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należy odpowiednio uzupełnić. Podaje się w nim imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa, w którym kandydat odbył praktykę zawodową i zdobył wykształcenie (program egzamin ustny).

Niezbędne jest także podanie danych do kontaktu i określenie zawodu regulowanego, do którego mają być nadane uprawnienia. Należy również podać wszystkie informacje na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych bądź uprawnień do wykonywania zawodu oraz informację dotyczącą uzyskanego wykształcenia regulowanego. We wniosku musi się też znaleźć wykaz dokumentów, jakie są do niego dołączone. Wśród nich musi się znaleźć dokument potwierdzający obywatelstwo kandydata na uprawnienia budowlane oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, które odpowiadają uprawnieniom budowlanym w odpowiedniej specjalności (opinie o programie).

Uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne


Niezbędne jest również zaświadczenie, które potwierdza posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego (segregator aktów prawnych). W dokumencie tym należy wyszczególnić projekty obiektów budowlanych oraz obiekty budowlane łącznie z ich nazwami oraz adresami. Ponadto wymagane jest podanie kubatury oraz powierzchni tych obiektów. W zaświadczeniu musi się znaleźć opis konstrukcji obiektu oraz jego charakterystyka wraz z wyszczególnieniem wykonanych przez wnioskodawcę prac projektowych bądź robót budowlanych. Niezbędne jest też uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz opłaty skarbowej (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 16 Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 17 Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 18
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 19
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 20 Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 21 Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 22
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 32 Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 33 Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 34
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 35
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 36 Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 37 Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 38
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zlecenie przez inwestora zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami