Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą

Regulamin oraz procedury uznawania kwalifikacji zawodowych do uprawnień budowlanych, nabytych poza granicami kraju, jest szczegółowo określony w przepisach, m.in. w prawie budowlanym (program na komputer). Postępowanie kwalifikacyjne zawsze prowadzone jest przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata pisemnego wniosku oraz wniesieniu odpowiedniej opłaty (program na telefon).

W ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Krajowa Rada wstępnie go weryfikuje pod kątem formalnym. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należy odpowiednio uzupełnić. Podaje się w nim imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa, w którym kandydat odbył praktykę zawodową i zdobył wykształcenie (program egzamin ustny).

Niezbędne jest także podanie danych do kontaktu i określenie zawodu regulowanego, do którego mają być nadane uprawnienia. Należy również podać wszystkie informacje na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych bądź uprawnień do wykonywania zawodu oraz informację dotyczącą uzyskanego wykształcenia regulowanego. We wniosku musi się też znaleźć wykaz dokumentów, jakie są do niego dołączone. Wśród nich musi się znaleźć dokument potwierdzający obywatelstwo kandydata na uprawnienia budowlane oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, które odpowiadają uprawnieniom budowlanym w odpowiedniej specjalności (opinie o programie).

Uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne


Niezbędne jest również zaświadczenie, które potwierdza posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego (segregator aktów prawnych). W dokumencie tym należy wyszczególnić projekty obiektów budowlanych oraz obiekty budowlane łącznie z ich nazwami oraz adresami. Ponadto wymagane jest podanie kubatury oraz powierzchni tych obiektów. W zaświadczeniu musi się znaleźć opis konstrukcji obiektu oraz jego charakterystyka wraz z wyszczególnieniem wykonanych przez wnioskodawcę prac projektowych bądź robót budowlanych. Niezbędne jest też uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz opłaty skarbowej (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !