Blog

30.07.2020

Użycie drewna

Użycie drewna

Użycie drewna

Użycie drewna niedostatecznie wysuszonego powoduje niepożądane odkształcenia deskowania na skutek pęcznienia, a zbyt suchego - za duże szczeliny w deskowaniu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jeśli wysokość belek wynosi do ok. 1,00 m, to deskowanie ich boków składa się z tarcz z desek usztywnionych listwami. Deskowanie płyty o małej rozpiętości opiera się na ryglach z desek wspartych na tarczach stanowiących deskowanie boków belek.

Parcie betonu działające na ściany deskowania belek przyjmują u góry rygle z desek, podpierające deskowanie płyty, a u dołu deski oporowe. Deskowanie spodu belek spoczywa na oczepach rusztowania pod deskowanie mostu.
Grubość desek stanowiących deskowanie płyty i ścian belek wynosi 2,4-4,2 cm, grubość spodów belek jest często większa od 2,4 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Deskowanie boków belek wysokich wymaga usztywnienia mocniejszego niż listwami - zwykle stosuje się ramki z łączonych na gwoździe desek, które służą równocześnie do podparcia deskowania płyty. Ramki wykonuje się z podwójnych desek o grubości 2,4 cm lub pojedynczych o grubości 4,2-5,0 cm.
Deskowanie spodów belek i słupków ramek często ustawia się na krawędziakach podłużnych opartych na oczepach rusztowania.

Przy wysokich belkach wykonuje się niekiedy - dla ułatwienia betonowania - deskowanie jednego boku z luźnych desek układanych w miarę betonowania (uprawnienia budowlane).
Słupki ramek usztywniające deskowanie boków belek ściąga się ściągami w celu zmniejszenia w nich momentów powstających pod obciążeniem wywołanym parciem betonu. Na ramkach opiera się też deskowanie płyt wspornikowych. W kierunku podłużnym mostu ramki po ustawieniu w przewidzianych w projekcie odstępach stęża się podłużnie deskami lub krawędziakami.
Do usztywnienia boków bardzo wysokich belek zamiast ramek z desek stosuje się okrąglaki lub krawędziaki, a deskowanie płyt o znacznych rozpiętościach opiera się na belkach drewnianych lub dźwigarach stalowych inwentaryzowanych (program egzamin ustny).

Rusztowanie i szczegóły deskowania

Szereg możliwych rozwiązań deskowań płyt i belek oraz płyt wspornikowych mostów plytowo-belkowych. Deskowanie belek i płyt przęsłowych, deskowanie płyty wspornikowej chodników. W podanych rozwiązaniach odstęp podłużnie wynosi 50 do 80 cm. Wykonuje się deskowanie płyt przęsłowych o większych rozpiętościach, podłużnice opiera się na dodatkowych żebrach z krawędziaków spoczywających na słupkach lub zastrzałach konstrukcji rozporowej trójkątnej.

Deskowanie belki o dużym przekroju, przy czym dno deskowania spoczywa na krawędziakach biegnących wzdłuż belki (opinie o programie). Krawędziaki opierają się na belkach rusztowania za pośrednictwem klinów.
Rusztowanie i szczegóły deskowania i rusztowania mostu o dwóch belkach głównych, mostu w Bamberg o czterech belkach głównych.
Deskowanie typowe mostu belkowego dla różnych rozpiętości opracowane przez Centralny Zarząd Dróg Publicznych Ministerstwa Komunikacji.
Warunki techniczne budowy mostów o podwójnej płycie (o przekroju skrzynkowym) najczęściej wymagają usunięcia ścian deskowań belek i górnej płyty.
Pozostawione deskowanie może nasiąkać wodą i pęcznieć, co grozi rozsadzeniem betonu (segregator aktów prawnych).

Jeśli wymiary skrzynek lub brak ‘dostępu do nich uniemożliwia usunięcie deskowania, to najpierw wykonuje się deskowanie dolnej płyty i boczne belek. Po stwardnieniu betonu tych elementów usuwa się deskowanie, a górną płytę betonowaną w następnej kolejności wykonuje się na ułożonych na belkach mostowych prefabrykowanych łupinach żelbetowych.

Można też zastosować zamiast łupin żelbetowych płyty azbestowo-cementowe.
Płyty azbestowo-cementowe są również niekiedy używane przy budowie mostów belkowych zamiast deskowań zwykłych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami