Blog

30.05.2018

Uzyskanie i zdobycie uprawnień budowlanych - jak to zrobić?

W artykule znajdziesz:

Uzyskanie i zdobycie uprawnień budowlanych - jak to zrobić?


Uprawnienia budowlane - jak je zdobyć?

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

Inżynieria budowlana to profesjonalna dyscyplina zajmująca się projektowaniem, planowaniem, budową i zarządzaniem infrastrukturą, taką jak drogi, tunele, mosty, lotniska, linie kolejowe, obiekty, budynki, tamy i inne projekty. Każdy inżynier, który chce zdobyć uprawnienia budowlane musi przejść odpowiednio długie praktyki zawodowe, a także zdać końcowy egzamin uprawniający. Same studia nie wystarczą aby zostać pełnoprawnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane w Polsce

Uprawnienia budowlane w Polsce nadawane są przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Oto specjalności, w jakich są przyznawane:

- architektoniczna,
- drogowa
- hydrotechniczna,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- konstrukcyjno-budowlana,
- kolejowa,
- mostowa,
- wyburzeniowa,

Uprawnienia budowlane można nabyć w pełnym bądź też ograniczonym zakresie. Jest to zależne od zdobytego poziomu wykształcenia. Aby zdobyć odpowiednią specjalność w uprawnieniach budowlanych, należy:

- mieć stopień inżyniera bądź magistra z kierunku odpowiadającego -
- danej specjalności (np. uprawnienia architektoniczne – kierunek -
- architektura i urbanistyk itp.),
- odbyć roczną praktykę przy projektowaniu,
- odbyć roczną praktykę na budowie.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów inżynierskich i odbyciu praktyk.

Praktyka zawodowa

Aby zdobyć zaliczenie praktyk zawodowych należy je odbywać pod kierownictwem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Podczas praktyk musi być wykonywana rzeczywista praca fizyczna i techniczna przy projektowaniu oraz na placu budowy. Nie ważne czy praktyka odbywa się w Polsce czy za granicą, dopiero po jej zaliczeniu można podejść do odpowiednich egzaminów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami