Uzyskanie i zdobycie uprawnień budowlanych - jak to zrobić?


Uprawnienia budowlane - jak je zdobyć?

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

Inżynieria budowlana to profesjonalna dyscyplina zajmująca się projektowaniem, planowaniem, budową i zarządzaniem infrastrukturą, taką jak drogi, tunele, mosty, lotniska, linie kolejowe, obiekty, budynki, tamy i inne projekty. Każdy inżynier, który chce zdobyć uprawnienia budowlane musi przejść odpowiednio długie praktyki zawodowe, a także zdać końcowy egzamin uprawniający. Same studia nie wystarczą aby zostać pełnoprawnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane w Polsce

Uprawnienia budowlane w Polsce nadawane są przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Oto specjalności, w jakich są przyznawane:

- architektoniczna,
- drogowa
- hydrotechniczna,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- konstrukcyjno-budowlana,
- kolejowa,
- mostowa,
- wyburzeniowa,

Uprawnienia budowlane można nabyć w pełnym bądź też ograniczonym zakresie. Jest to zależne od zdobytego poziomu wykształcenia. Aby zdobyć odpowiednią specjalność w uprawnieniach budowlanych, należy:

- mieć stopień inżyniera bądź magistra z kierunku odpowiadającego -
- danej specjalności (np. uprawnienia architektoniczne – kierunek -
- architektura i urbanistyk itp.),
- odbyć roczną praktykę przy projektowaniu,
- odbyć roczną praktykę na budowie.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów inżynierskich i odbyciu praktyk.

Praktyka zawodowa

Aby zdobyć zaliczenie praktyk zawodowych należy je odbywać pod kierownictwem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Podczas praktyk musi być wykonywana rzeczywista praca fizyczna i techniczna przy projektowaniu oraz na placu budowy. Nie ważne czy praktyka odbywa się w Polsce czy za granicą, dopiero po jej zaliczeniu można podejść do odpowiednich egzaminów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !