Uzyskanie i zdobycie uprawnień budowlanych - jak to zrobić?


Uprawnienia budowlane - jak je zdobyć?

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

Inżynieria budowlana to profesjonalna dyscyplina zajmująca się projektowaniem, planowaniem, budową i zarządzaniem infrastrukturą, taką jak drogi, tunele, mosty, lotniska, linie kolejowe, obiekty, budynki, tamy i inne projekty. Każdy inżynier, który chce zdobyć uprawnienia budowlane musi przejść odpowiednio długie praktyki zawodowe, a także zdać końcowy egzamin uprawniający. Same studia nie wystarczą aby zostać pełnoprawnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane w Polsce

Uprawnienia budowlane w Polsce nadawane są przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Oto specjalności, w jakich są przyznawane:

- architektoniczna,
- drogowa
- hydrotechniczna,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- konstrukcyjno-budowlana,
- kolejowa,
- mostowa,
- wyburzeniowa,

Uprawnienia budowlane można nabyć w pełnym bądź też ograniczonym zakresie. Jest to zależne od zdobytego poziomu wykształcenia. Aby zdobyć odpowiednią specjalność w uprawnieniach budowlanych, należy:

- mieć stopień inżyniera bądź magistra z kierunku odpowiadającego -
- danej specjalności (np. uprawnienia architektoniczne – kierunek -
- architektura i urbanistyk itp.),
- odbyć roczną praktykę przy projektowaniu,
- odbyć roczną praktykę na budowie.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie można uzyskać po ukończeniu studiów inżynierskich i odbyciu praktyk.

Praktyka zawodowa

Aby zdobyć zaliczenie praktyk zawodowych należy je odbywać pod kierownictwem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Podczas praktyk musi być wykonywana rzeczywista praca fizyczna i techniczna przy projektowaniu oraz na placu budowy. Nie ważne czy praktyka odbywa się w Polsce czy za granicą, dopiero po jej zaliczeniu można podejść do odpowiednich egzaminów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !