Uzyskanie szczelnego betonu

Uzyskanie szczelnego betonu

Metodami uzyskania szczelnego betonu zajmuje się technologia betonu (por. tom I Budownictwa Betonowego). Tutaj wymienione będą tylko niektóre, zasadnicze warunki niezbędne do uzyskania szczelnego betonu, a mianowicie:
- krzywa przesiewu kruszywa powinna odpowiadać normie,
- zawartość cementu w 1 m8 gotowego betonu powinna być nie mniejsza od 300-350 kg,
- w celu zwiększenia szczelności należy dodawać 100-200 kg drobnego pyłu kwarcowego,
- nie można usuwać powstałej na zewnętrznym licu elementów betonowych warstewki o dużej szczelności zawierającej większą ilość cementu,
- beton musi być bardzo dokładnie wibrowany,
- beton powinien być odpowietrzany przy równoczesnym wibrowaniu (skomprymowanie i zmniejszenie ilości porów) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Uszczelnianie powierzchni ścian. Temat gdzie dotyczy zbiorników zawierających ciecze agresywne. Dla cieczy nieagresywnych wystarczy wykonanie, na wewnętrznej powierzchni ścian i dna, tynku lub gładzi. Specjalną uwagę należy zwrócić na wpływ skurczu, przy wykonywaniu tynku lub gładzi na już uprzednio gotowym i stwardniałym betonie ścian i dna. W chwili naniesienia tynku wielkości odkształceń elementów konstrukcyjnych zbiornika spowodowanych skurczem różnią się od odkształceń tynku. Te ostatnie są (w początkowym okresie) większe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dla uzyskania równoczesnego i jednakowego odkształcenia ścian i tynku należy ściany przed nałożeniem tynku obficie polewać wodą, aby spowodować pęcznienie betonu.

W ten sposób można zapobiec zarysowaniu tynku lub gładzi, w czasie eksploatacji zbiornika.
Lepszą przyczepność do betonowych ścian uzyska się przez mechaniczne naniesienie tynku w kilku cienkich warstwach za pomocą torkretowania. Sposób wykonania torkretu oraz stosowane urządzenia podane są w odpowiedniej literaturze (uprawnienia budowlane).

Torkretowanie

Torkretowanie stosuje się również dla uszczelnienia zbiorników wadliwie wykonanych lub zarysowanych w czasie eksploatacji.
Omawiając sposoby uszczelniania zbiorników zarysowanych trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wypełnienie rys lub pęknięć w ścianach iniekcjami cementowymi tylko na powierzchni (zalepianie rys) jest niewystarczające. Z powodu skurczu wprowadzonej do szczelin zaprawy cementowej, po pewnym czasie ściany stają się znów nieszczelne.
Dobre wyniki przy uszczelnianiu rys uzyskano za granicą (w Anglii, Francji) za pomocą iniekcji z mas plastycznych (program egzamin ustny).

Stosowane masy plastyczne odznaczają się dobrą przyczepnością do betonu, brakiem skurczu, dostateczną płynnością w chwili wtłaczania do rys i możliwością wypełniania porów w głębi betonu, wystarczającą elastycznością, aby się akomodować do ewentualnych ruchów ścian oraz zaletą zachowania tej elastyczności w czasie. Ponadto wymaga się, aby masa plastyczna nie wykazywała cech starzenia i nie przekazywała wodzie żadnego ubocznego smaku.
We Francji wiele zbiorników na wodę, o dużej pojemności (sięgającej do 50 000 m3), zostało uszczelnione w ten sposób (opinie o programie). Fakt ten zasługuje na uwagę, bowiem większość uszczelnionych zbiorników wykonano 80-100 lat temu, przy czym straty dzienne wskutek nieszczelności wynosiły 1300-2000 m2 wody Uzyskane efekty były dobre.

Analogiczne rozwiązanie zastosowano w Newcastle w Anglii przy zbiorniku na wodę o pojemności 50 000 m3, który mimo przeprowadzonych iniekcji zaprawą cementową wykazywał straty dzienne ok. 1300 m3.
Skład mas plastycznych stosowanych do takich zabiegów jest na ogół tajemnicą producentów i jest strzeżony patentami (segregator aktów prawnych).

Przy omówieniu szczelności ścian nie sposób pominąć tak zwanego samo- uszczelnienia betonu. Zawarte w wodzie drobne cząsteczki pochodzenia organicznego lub mineralnego osiadają w próżniach betonu, zmniejszając je lub zamykając całkowicie.

Nasiąknięcie betonu wodą powoduje pęcznienie, a więc zwiększenie szczelności. W ten sposób można wyjaśnić powstawanie rys w początkowej fazie eksploatacji zbiorników i uzyskanie po pewnym czasie zupełnej szczelności (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !