Uzyskanie szczelnego betonu

Uzyskanie szczelnego betonu

Metodami uzyskania szczelnego betonu zajmuje się technologia betonu (por. tom I Budownictwa Betonowego). Tutaj wymienione będą tylko niektóre, zasadnicze warunki niezbędne do uzyskania szczelnego betonu, a mianowicie:
- krzywa przesiewu kruszywa powinna odpowiadać normie,
- zawartość cementu w 1 m8 gotowego betonu powinna być nie mniejsza od 300-350 kg,
- w celu zwiększenia szczelności należy dodawać 100-200 kg drobnego pyłu kwarcowego,
- nie można usuwać powstałej na zewnętrznym licu elementów betonowych warstewki o dużej szczelności zawierającej większą ilość cementu,
- beton musi być bardzo dokładnie wibrowany,
- beton powinien być odpowietrzany przy równoczesnym wibrowaniu (skomprymowanie i zmniejszenie ilości porów) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Uszczelnianie powierzchni ścian. Temat gdzie dotyczy zbiorników zawierających ciecze agresywne. Dla cieczy nieagresywnych wystarczy wykonanie, na wewnętrznej powierzchni ścian i dna, tynku lub gładzi. Specjalną uwagę należy zwrócić na wpływ skurczu, przy wykonywaniu tynku lub gładzi na już uprzednio gotowym i stwardniałym betonie ścian i dna. W chwili naniesienia tynku wielkości odkształceń elementów konstrukcyjnych zbiornika spowodowanych skurczem różnią się od odkształceń tynku. Te ostatnie są (w początkowym okresie) większe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dla uzyskania równoczesnego i jednakowego odkształcenia ścian i tynku należy ściany przed nałożeniem tynku obficie polewać wodą, aby spowodować pęcznienie betonu.

W ten sposób można zapobiec zarysowaniu tynku lub gładzi, w czasie eksploatacji zbiornika.
Lepszą przyczepność do betonowych ścian uzyska się przez mechaniczne naniesienie tynku w kilku cienkich warstwach za pomocą torkretowania. Sposób wykonania torkretu oraz stosowane urządzenia podane są w odpowiedniej literaturze (uprawnienia budowlane).

Torkretowanie

Torkretowanie stosuje się również dla uszczelnienia zbiorników wadliwie wykonanych lub zarysowanych w czasie eksploatacji.
Omawiając sposoby uszczelniania zbiorników zarysowanych trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wypełnienie rys lub pęknięć w ścianach iniekcjami cementowymi tylko na powierzchni (zalepianie rys) jest niewystarczające. Z powodu skurczu wprowadzonej do szczelin zaprawy cementowej, po pewnym czasie ściany stają się znów nieszczelne.
Dobre wyniki przy uszczelnianiu rys uzyskano za granicą (w Anglii, Francji) za pomocą iniekcji z mas plastycznych (program egzamin ustny).

Stosowane masy plastyczne odznaczają się dobrą przyczepnością do betonu, brakiem skurczu, dostateczną płynnością w chwili wtłaczania do rys i możliwością wypełniania porów w głębi betonu, wystarczającą elastycznością, aby się akomodować do ewentualnych ruchów ścian oraz zaletą zachowania tej elastyczności w czasie. Ponadto wymaga się, aby masa plastyczna nie wykazywała cech starzenia i nie przekazywała wodzie żadnego ubocznego smaku.
We Francji wiele zbiorników na wodę, o dużej pojemności (sięgającej do 50 000 m3), zostało uszczelnione w ten sposób (opinie o programie). Fakt ten zasługuje na uwagę, bowiem większość uszczelnionych zbiorników wykonano 80-100 lat temu, przy czym straty dzienne wskutek nieszczelności wynosiły 1300-2000 m2 wody Uzyskane efekty były dobre.

Analogiczne rozwiązanie zastosowano w Newcastle w Anglii przy zbiorniku na wodę o pojemności 50 000 m3, który mimo przeprowadzonych iniekcji zaprawą cementową wykazywał straty dzienne ok. 1300 m3.
Skład mas plastycznych stosowanych do takich zabiegów jest na ogół tajemnicą producentów i jest strzeżony patentami (segregator aktów prawnych).

Przy omówieniu szczelności ścian nie sposób pominąć tak zwanego samo- uszczelnienia betonu. Zawarte w wodzie drobne cząsteczki pochodzenia organicznego lub mineralnego osiadają w próżniach betonu, zmniejszając je lub zamykając całkowicie.

Nasiąknięcie betonu wodą powoduje pęcznienie, a więc zwiększenie szczelności. W ten sposób można wyjaśnić powstawanie rys w początkowej fazie eksploatacji zbiorników i uzyskanie po pewnym czasie zupełnej szczelności (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !