Użytkowanie obiektu budowlanego - czy trzeba uzyskać zgodę?

 
Użytkowanie obiektu budowlanego - czy trzeba uzyskać zgodę?

Niemal każdy obiekt budowlany wymaga specjalnego pozwolenia, które pozwala na korzystanie z niego w sposób legalny. W tym celu niezbędny jest wniosek Inwestora, który powinien (ale nie musi) wpłynąć po zakończeniu budowy (uprawnienia budowlane). Złożenie wniosku jest równoznaczne z wszczęciem postępowania. Wszelka dokumentacja może być uzupełniana podczas jego trwania. Nawet, jeśli wniosek o użytkowanie obiektu budowlanego nie spełnia wszystkich ustalonych wymogów (np. jest niekompletny), to postępowanie i tak rozpoczyna się od dnia, w którym został on złożony. Akceptacja wniosku zwykle należy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Takie obiekty, jak m.in. port oraz przystań morska wymagają rozpatrzenia wniosku przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (program egzamin ustny). Dotyczy to również np. lotnisk, krajowych dróg publicznych, wojewódzkich dróg publicznych. Trzeba podkreślić, że wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego może nastąpić nawet wtedy, kiedy prace wykończeniowe nie zostały jeszcze zakończone. Oczywiście należy wiedzieć, że zgoda na użytkowanie nie jest potrzebna w każdym przypadku. Często wystarczy jedynie złożyć stosowne zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych. W ciągu 14 dni powinno nastąpić jego rozpatrzenie. Nadzór budowlany może przez ten okres złożyć sprzeciw.

 

Jeśli tego nie zrobi, to obiekt może być użytkowany w sposób legalny, pomimo tego, że wniosek o pozwolenie na użytkowanie nie został złożony. Może stać się tak, że nadzór budowlany nie wyda zgody na użytkowanie obiektu. Jeśli okaże się, że był on użytkowany już wcześniej, to na inwestora zostanie nałożona wysoka kara finansowa. Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego łączy się z obowiązkową kontrolą przez właściwy organ nadzoru budowlanego. Musi ona odbyć się w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku. Ponadto inwestor musi zostać zawiadomiony o dokładnym terminie kontroli w ciągu maksymalnie 7 dni od złożenia wniosku (opinie o programie). Podczas kontroli sprawdzana jest zgodność obiektu budowlanego z projektem. Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, czy też przeprowadzenie kontroli nie będzie możliwe, to wniosek zostanie odrzucony.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !