Blog

04.02.2019

Użytkowanie wieczyste – zmiany w 2019 roku

W artykule znajdziesz:

Użytkowanie wieczyste – zmiany w 2019 roku

W roku 2019 przewidziane jest automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, które są zabudowane budynkami mieszkalnymi (program na komputer). Najwięcej zyskają na tym właściciele mieszkań i domów, np. dzięki planowanej bonifikacie. Ustawa zapoczątkowująca przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności weszła w życie 5 października 2018 roku (program na telefon). Znalazł się w niej przepis, który nie zezwala na ustanawianie nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe od 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że od wskazanej w przepisach daty własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego będzie wiązać się z prawem własności gruntu (program na egzamin ustny). Niestety wprowadzone prawo może spowodować masowe i bardzo wysokie podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste.

Zaświadczenie wystawiane jest po złożeniu wniosku

Do proponowanych rozwiązań rząd przekonywał samorządowców bardzo długo – pełnej zgody w tym zakresie nie było nawet w samym rządzie. Dopiero w wyniku zbliżających się wyborów szybko wprowadzono rozwiązania pozwalające na przekształcenie użytkowania wieczystego (promocja 3 w 1). Sprawa jest bardzo istotna, ponieważ dotyczy nawet 2,5 miliona właścicieli domów i mieszkań, którzy każdego roku wnoszą opłatę za użytkowanie wieczyste, w wysokości 1% wartości gruntu. Ustawą objęto zarówno grunty, na których znajdują się budynki jednorodzinne, jak i grunty, na których posadowione są budynki wielorodzinne z przynajmniej jednym mieszkaniem z wyodrębnioną własnością (segregator).
W ciągu roku od momentu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, konieczne jest wysłanie stosownego zaświadczenia, które zostało wskazane przez współużytkowników w ewidencji gruntów i budynków. Zaświadczenie wystawiane jest po złożeniu wniosku – termin rozpatrzenia wynosi 4 miesiące (opinie). Takie zaświadczenia będą przekazane również do sądów, które prowadzą księgi wieczyste. Współużytkownicy wieczyści za wpis do księgi nie będą musieli płacić, ale własności gruntu nie dostaną zupełnie za darmo – konieczne będzie wniesienie opłaty przekształceniowej, równej rocznej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami