Blog

22.07.2022

Używanie przewodów gołych

W artykule znajdziesz:

Używanie przewodów gołych

Jako przewodów strzałowych używać można drutów miedzianych lub żelaznych, jednak przeważnie w użyciu są przewody miedziane. Przewód doprowadzający prąd winien być zawsze izolowany, o grub. 1-2 mm, jedynie w wypadku, gdy ułożony bywa jako stały przewód powietrzny na izolatorach użyty może być drut goły. Przewód powrotny może być zawsze z drutu nieizolowanego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Używanie przewodów gołych daje następujące korzyści:

  • są one bardzo tanie,
  • łatwo je kontrolować w razie przerwania,
  • uszkodzone przez odłamki skalne w czasie strzelania, łatwo dają się złączyć przez proste skręcenie.

Przy ich prowadzeniu należy tylko uważać, aby nie wywołać bezpośredniego zwarcia przez zetknięcie drutów, położenie obu przewodów na jednej szynie toru kolejowego lub tp (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przewodów dwużyłowych, w których oba druty owinięte są wspólną izolacją nie należy używać do tych celów z uwagi, na trudność naprawy w razie uszkodzenia i zwiększonego niebezpieczeństwa zwarcia. Są one poza tym droższe od przewodów pojedynczych. Dopuszczone jest wprawdzie używanie dwóch izolowanych przewodów jednożyłowych skręconych ze sobą, co umożliwia łatwiejsze wykrycie miejsca uszkodzenia izolacji, aniżeli przy przewodach dwużyłowych, to jednak zawsze jest lepsze układanie dwóch przewodów pojedynczych od siebie odległości (uprawnienia budowlane).

Przewody miedziane wykonuje się zwykle o przekroju pełnym (najczęściej -0″ 1 mm),-żelazne zaś w postaci plecionej z czterech pocynkowanych lub pocynowanych drutów. Dla ochrony i wygody dobrze jest zawsze do nawijania przewodów używać specjalnych bębenków kablowych (program egzamin ustny).

Opory przewodów

Pamiętać należy, że w tym wzorze czynnik „oporu" składa się z oporu przewodów elektrycznych, oporu zapalnika. Opór zapalnika bywa zawsze podawany przez fabrykę, a więc jest znany. Opory przewodów przy wiadomej średnicy i materiale użytych drutów po zmierzeniu ich długości obliczyć można z danych zamieszczonych w tablicy Nr XXXIII. Również można je ustalić po zmontowaniu przewodów oporomierzem. Z powyższych danych obliczone teoretycznie natężenie prądu należy jedynie przyjmować jako orientacyjne i dla otrzymania pewnego strzału należy te ilości pomnożyć przez odpowiedni współczynnik pewności (opinie o programie).

Do zapalania zapalników elektrycznych służyć mogą zapalarki magneto-elektryczne lub dynamo-elektryczne. Najczęściej, a niemal wyłącznie używane są maszynki dynamo-elektryczne prądu stałego. Stosownie do używanych zapalników mamy dwa rodzaje zapalarek: zapalarki dla zapalników mostkowych pochodzące z wytwórni niemieckich oznaczone są literą A i dla zapalników szparowych (oznaczenie Sp.). Istnieją zapalarki 10, 20, 50 i więcej strzałowe, co jest uwidocznione na maszynce tak np. zapalarka A 20 służy dla jednoczesnego odpalania do 20 zapalników mostkowych.

Zapalarki mają napęd ręczny lub sprężynowy (segregator aktów prawnych). Przy napędzie ręcznym uruchamia się zapalarki przez silny i szybki obrót korbki o pewien kąt (przy zapalarkach obrotowych) albo też przez silne i nagłe pchnięcie do końca zębatki. Napęd sprężynowy polega na nakręceniu sprężyny i następnym jej zwolnieniu.

Dla uniknięcia możliwości nieszczęśliwych wypadków przez zbyt wczesne uruchomienie zapalarki należy zachować następujące środki ostrożności:

1. klucz, korbkę czy też dźwignię do uruchamiania zapalarki powinien strzałowy nosić zawsze przy sobie, nigdy zaś nie zostawiać przy zapalarce.

2. druty przewodów strzałowych należy łączyć z zapalarkę, zero bezpośrednio przed strzelaniem.

Zapalarki dają prąd krótkotrwały (0.10 do 0.05 sek.) przy cu obrotu lub nacisku (co jest koniecznym warunkiem bezpieczeństwa np. w kopalniach gazowych), c) Zapalanie prądem silnym z sieci. Zapalanie prądem elektrycznym z sieci, np. oświetleniowej, poważne niebezpieczeństwo przedwczesnego zapalenia r wypadku, gdy przewód strzałowy nie jest kompletnie od przewodu głównego (promocja 3 w 1). Dlatego też w zwykłych warunkach strzelania należy unikać tego sposobu zapalania, często też przepisy wręcz zabraniają jego używania. W tych natomiast wypadkach (strzały masowe), gdy zachodzi potrzeba strzelania prądem z sieci, całe urządzenie musi być wykonane w myśl specjalnych przepisów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami