Blog

Żebra brzegowe zdjęcie nr 10
09.08.2018

W jaki sposób projektuje się garaże?

W artykule znajdziesz:

W jaki sposób projektuje się garaże?


W jaki sposób projektuje się garaże?
Garaże dla pojazdów i samochodów osobowych powstają na podstawie rygorystycznych norm określonych prawem. To właśnie przepisy regulują takie kwestie, jak np. wymiary i rozmieszczenie miejsc postojowych, wysokość wjazdu, oświetlenie, nachylenie drogi podjazdowej, a także wiele więcej.
Niezależnie od tego, czy garaż ma charakter zamknięty (z pełną obudową zewnętrzną), czy otwarty (bez ścian zewnętrznych lub ze ścianami niestandardowymi) powinien mieć wysokość minimum 2,2 m. Wjazd lub wrota garażowe nie mogą mieć mniejszych rozmiarów niż 2 m wysokości oraz 2,3 m szerokości. Ważna jest również odpowiednia wentylacja, tak aby możliwa była bezproblemowa wymiana powietrza. W przypadku garażu podziemnego lub nadziemnego (powyżej 25 samochodów) wymagane są wpusty podłogowe wyposażone w osadniki oraz syfony. Dotyczy to obiektów posiadających instalację wodociągową lub przeciwpożarową. Garaż nie będzie spełniał norm technicznych, jeśli nie będzie posiadał elektrycznej instalacji oświetleniowej. Istotna jest również instalacja przeciwpożarowa, która powinna być właściwie zabezpieczona przez zamarznięciem.
Garaż położony poniżej terenu wymaga dojazdu w postaci pochylni. Oczywiście jej nachylenie nie jest przypadkowe - wszystkie wskazania umieszczone są w normach, jednakże praktyka pokazuje, że mniejsze nachylenie dojazdu zwiększa wygodę jego użytkowania. Możliwym jest również zastosowanie specjalistycznego urządzenia, które przeznaczone jest do transportu pionowego.
W przypadku garażu do 25 samochodów dostateczna jest pochylnia jednopasmowa, jednak zachodzi wtedy konieczność zastosowania sygnalizacji. Obiekt przeznaczony dla więcej niż 25 samochodów musi posiadać pochylnię o odpowiedniej szerokości, która umożliwia ruch dwupasmowy.
W garażach jednopoziomowych lub dwupoziomowych przeznaczonych na maksymalnie 10 samochodów można umieścić pochylnię jednopasmową bez sygnalizacji. Pochylnia może stanowić jednocześnie dojście dla pieszych, o ile jej nachylenie nie przekracza 10%. W innym przypadku należy umieścić schody.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Żebra brzegowe zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Żebra brzegowe zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Żebra brzegowe zdjęcie nr 15 Żebra brzegowe zdjęcie nr 16 Żebra brzegowe zdjęcie nr 17
Żebra brzegowe zdjęcie nr 18
Żebra brzegowe zdjęcie nr 19 Żebra brzegowe zdjęcie nr 20 Żebra brzegowe zdjęcie nr 21
Żebra brzegowe zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Żebra brzegowe zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Żebra brzegowe zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Żebra brzegowe zdjęcie nr 31 Żebra brzegowe zdjęcie nr 32 Żebra brzegowe zdjęcie nr 33
Żebra brzegowe zdjęcie nr 34
Żebra brzegowe zdjęcie nr 35 Żebra brzegowe zdjęcie nr 36 Żebra brzegowe zdjęcie nr 37
Żebra brzegowe zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Żebra brzegowe zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Żebra brzegowe zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami