Blog

09.08.2018

W jaki sposób projektuje się garaże?

W artykule znajdziesz:

W jaki sposób projektuje się garaże?


W jaki sposób projektuje się garaże?
Garaże dla pojazdów i samochodów osobowych powstają na podstawie rygorystycznych norm określonych prawem. To właśnie przepisy regulują takie kwestie, jak np. wymiary i rozmieszczenie miejsc postojowych, wysokość wjazdu, oświetlenie, nachylenie drogi podjazdowej, a także wiele więcej.
Niezależnie od tego, czy garaż ma charakter zamknięty (z pełną obudową zewnętrzną), czy otwarty (bez ścian zewnętrznych lub ze ścianami niestandardowymi) powinien mieć wysokość minimum 2,2 m. Wjazd lub wrota garażowe nie mogą mieć mniejszych rozmiarów niż 2 m wysokości oraz 2,3 m szerokości. Ważna jest również odpowiednia wentylacja, tak aby możliwa była bezproblemowa wymiana powietrza. W przypadku garażu podziemnego lub nadziemnego (powyżej 25 samochodów) wymagane są wpusty podłogowe wyposażone w osadniki oraz syfony. Dotyczy to obiektów posiadających instalację wodociągową lub przeciwpożarową. Garaż nie będzie spełniał norm technicznych, jeśli nie będzie posiadał elektrycznej instalacji oświetleniowej. Istotna jest również instalacja przeciwpożarowa, która powinna być właściwie zabezpieczona przez zamarznięciem.
Garaż położony poniżej terenu wymaga dojazdu w postaci pochylni. Oczywiście jej nachylenie nie jest przypadkowe - wszystkie wskazania umieszczone są w normach, jednakże praktyka pokazuje, że mniejsze nachylenie dojazdu zwiększa wygodę jego użytkowania. Możliwym jest również zastosowanie specjalistycznego urządzenia, które przeznaczone jest do transportu pionowego.
W przypadku garażu do 25 samochodów dostateczna jest pochylnia jednopasmowa, jednak zachodzi wtedy konieczność zastosowania sygnalizacji. Obiekt przeznaczony dla więcej niż 25 samochodów musi posiadać pochylnię o odpowiedniej szerokości, która umożliwia ruch dwupasmowy.
W garażach jednopoziomowych lub dwupoziomowych przeznaczonych na maksymalnie 10 samochodów można umieścić pochylnię jednopasmową bez sygnalizacji. Pochylnia może stanowić jednocześnie dojście dla pieszych, o ile jej nachylenie nie przekracza 10%. W innym przypadku należy umieścić schody.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami