W jaki sposób udokumentować praktykę zawodową?


Praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane jest dokładnie określona przepisami. W prawie budowlanym wskazany jest m.in. zakres praktyki, czas jej trwania czy sposób dokumentowania (program na komputer). Przede wszystkim należy pamiętać, że praktyka zawodowa będzie zaliczona wyłącznie wtedy, gdy praktykant pełnił funkcje techniczne na budowie pod kierownictwem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane bądź w sposób bezpośredni uczestniczył w pracach projektowych (program na telefon).

W jaki sposób udokumentować praktykę zawodową?

Jeśli praktyka zawodowa odbywała się za granicą, to wymagane jest, aby nadzór nad nią sprawowała osoba mająca uprawnienia wymagane w danym kraju. Praktykę do uprawnień budowlanych można rozpocząć po:
• uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
• uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza,
• uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w nauczanym zawodzie (program egzamin ustny).
Praktyka mu być potwierdzona przez osobę, która jest wpisana listę członków izby samorządu zawodowego i posiada uprawnienia w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń (opinie o programie).

Zakres wykonywanej praktyki zawodowej musi odpowiadać zakresowi uprawnień budowlanych, jakie zostały wybrane przez kandydata. Oprócz wymienionych prac do praktyki zawodowej wykonawczej zalicza się:
• czynności inspekcyjno-kontrolne w organach nadzoru budowlanego,
• pracę u zarządy infrastruktury kolejowej bądź związanych podmiotach,
• pracę w organach administracji rządowej lub związanych podmiotach (segregator aktów prawnych).
W tych przypadkach dwa lata praktyki są uznawane za jeden rok praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Taka praktyka również musi być potwierdzona przez osoby, które posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków izby (promocja 3  w 1).

Praktyka zawodowa


Jeśli praktyka zawodowa odbywała się przy budowie lub projektowaniu obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych w jednostkach podlegających Szefowi ABW, Ministrowi Obrony Narodowej bądź ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, to musi być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez kierownika takiej jednostki.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !