Wada stropów płytowych betonowanych

Wada stropów płytowych betonowanych

Do wykonania stropów w budynkach przemysłowych i magazynowych najczęściej służą w Polsce następujące prefabrykaty:
- płyty panwiowe,
- płyty wspornikowe o przekroju poprzecznym w formie litery n (Izw. płyty TT),
- płyty kanałowe (głównie typu Spiroll) (program uprawnienia budowlane na komputer).

W budynkach o konstrukcji stalowej, zwłaszcza wielokondygnacyjnych, oprócz ciężkich stropów żelbetowych stosowane są także stropy stalowe lub ze stali i współpracujących z nią innych materiałów, tzw. zespolone. Wyróżnić można stropy:
- z blach stalowych, pełne i ażurowe,
- betonowane na blachach fałdowych lub belkach stalowych, w tym sprężonych,
- prefabrykowane stalowo-żelbetowe.
- mały ciężar stropu,
- usztywnienie budynku,
- możliwość prowadzenia instalacji w konstrukcji stropu.

Stropy te mają również następujące wady:
- podatność blachy na uszkodzenia mechaniczne i brak odporności na przeciążenia podczas montażu,
- konieczność ognioodpornego zabezpieczenia stropu od spodu (od strony blachy) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W mniej doskonałych konstrukcjach tego typu blacha spełnia jedynie rolę deskowania, w którym układa się zbrojenie i beton.

Wadą stropów płytowych betonowanych na belkach stalowych jest uciążliwe betonowanie płyty na placu budowy, wymagające deskowania oraz kłopotliwe wykonanie węzłów podporowych.
Konstrukcja prefabrykowanych stropów stalowo-żelbetowych składa się z prefabrykowanych płyt żelbetowych i dźwigających je belek. Naprężenia ściskające przenosi płyta żelbetowa połączona z belką stalową. Belki te mogą być także kratowe. Zastosowanie belki kratowej ułatwia wykorzystanie przestrzeni wewnątrz stropu na prowadzenie instalacji. Zaletą tego rozwiązania jest wyeliminowanie z placu budowy mokrych robót betoniarskich, natomiast wadą - brak monolitycznego zespolenia płyt ze szkieletem i potrzeba użycia ciężkiego sprzętu montażowego. Wady te można usunąć np. przez łączenie płyt na mokro przez zalanie betonem szczelin specjalnie między nimi utworzonych w miejscu podparcia na belkach stalowych (uprawnienia budowlane).

Nachylenie dachu

Główną zaletą przekrycia strukturalnego (kratownicy) współpracującego z płytą żelbetową jest duża rozpiętość przy braku słupów wewnętrznych. Jednak takie stropy wymagają dużej wysokości konstrukcyjnej i odpowiednio dużego zużycia stali.
Przykłady podwieszenia kanałów wentylacyjnych do stropów (program egzamin ustny).

Dachy są to przekrycia zabezpieczające budowle przed opadami atmosferycznymi, słońcem i wiatrem, umożliwiające odprowadzenie wód opadowych poza obiekt i przenoszące obciążenia śniegiem i wiatrem.
Stropodachem nazywa się przekrycie najwyższej kondygnacji lub poddasza, w którym elementy nośne stropu i dachu są wspólne, lub przekrycie, w którym przestrzeń zawarta między elementami przeznaczona jest wyłącznie do przewietrzania konstrukcji stropu i dachu.
Zarówno dachy, jak i stropodachy mogą być płaskie lub krzywiznowe. Powinny one odpowiadać wymaganiom konstrukcyjnym i przeciwpożarowym (opinie o programie).
Dach składa się z:
- konstrukcji nośnej,
- pokrycia wodoszczelnego,
- izolacji termicznej zabezpieczającej znajdujące się pod nim pomieszczenia przed zmianami temperatury.

Stropodach nad pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi powinien być wykonany w sposób zabezpieczający przed skraplaniem się pary wodnej wewnątrz konstrukcji i na jej powierzchni wewnętrznej, w stopniu wpływającym szkodliwie na trwałość i wytrzymałość konstrukcji oraz na bezpieczeństwo ludzi i mienia (segregator aktów prawnych).
Stropodachy z elementami konstrukcyjnymi z materiałów palnych mogą być wykonane:
- nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi,
- gdy wymagają tego warunki technologiczne,
- gdy stropodach jest wentylowany (przewietrzany),
- gdy - w przypadku stropodachu nie wentylowanego - wilgotność względna powietrza wewnątrz pomieszczenia w okresach ogrzewczych nie przekracza 45%.
Nachylenie dachu lub stropodachu zależy od rodzaju pokrycia (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !