Piec płomienny

Piec płomienny

Głównym materiałem okresu rewolucji przemysłowej (XVIII-początek XIX w.) była tzw. stal pudlarska (zgrzewną), na którą ogromne zapotrzebowanie związane było z wynalezieniem maszyny parowej, rozwojem budownictwa okrętowego, budowy kolei, mostów i innych budowli. Zgrzewanie jako proces otrzymywania stali z surówki było opatentowane w 1784 r. przez wynalazcę Ilenry’ego Corta, który skonstruował piec płomienny, pracujący na węglu. Wydajność pracy przy tym procesie wzrosła prawie 20 razy w porównaniu z produkcją stali zgrzewnej (program uprawnienia budowlane na komputer).

W 1755 r. John Smeaton pierwszy zaczął stosować narzędzia żeliwne, a w 1767 r. po raz pierwszy odlano szyny żeliwne, które następnie dały w Rosji swoją nazwę kolei (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pod koniec XVIII w. produkcja wyrobów z żeliwa znacznie udoskonaliła się. Żeliwo stało się materiałem tanim. W tym czasie Anglicy umieli już robić duże odlewy długości do 20 m, które dostarczano na miejsce budowy transportem wodnym. Jednak wytrzymałość na rozciąganie żeliwa była bardzo niska i można było je stosować tylko w konstrukcjach budowlanych pracujących na ściskanie (np. w mostach łukowych) lub w przegrodach nienośnych (w balustradach schodowych i balkonowych, ogrodzeniach, bramach itp.) i elementach dekoracyjnych (uprawnienia budowlane).

Pierwszą dużą budowlą metalową był właśnie łukowy most żeliwny zbudowany na rzece Severn w Coalbrookcale (Anglia), w latach 1776-1779. Tak samo jak pierwsze budynki kamienne kopiowały kształty i konstrukcje swych drewnianych poprzedników, tak i pierwsze metalowe mosty łukowe wznoszono z wydrążonych klinowatych lanych „kamieni” żeliwnych, podobnie jak mury z kamienia. Na budowę tego mostu długości 60 m, o strzałce luku 15 m i rozpiętości 32 m zużyto ok. 380 t żeliwa (program egzamin ustny).

Kolumna żeliwna

Stopniowo polepszała się jakość wyrobów żeliwnych, udoskonalała się sztuka inżynierska i technika budowlana, w nowych konstrukcjach mostów bardziej racjonalnie wykorzystano właściwości nowego materiału. Pozwoliło to inż. Hennie w 1814 r., po upływie 35 lat od wybudowania słynnego Żelaznego Mostu, osiągnąć przy budowie w Londynie Southwark Bridge żeliwnego mostu łukowego z kamiennymi podporami, wzniesionego nad Tamizą maksymalną rozpiętość 73 m (opinie o programie).

W 1783 r. Anglik Thomas Paine opracował system budowy mostów łukowych z klinowych elementów żeliwnych. Wykorzystując ten system Telford i Douglas w 1801 r. opracowali projekt londyńskiego mostu żeliwnego z pojedynczym przęsłem o rozpiętości 200 m i strzałką łuku 22 m. Projektu tego nie zrealizowano.

Dużymi osiągnięciami inżynieryjno-technicznymi i architektonicznymi były mosty żeliwne w Rosji. Wystarczy wymienić znakomite mosty petersburskie od lekkich jednoprzęsłowych łuków do ogromnego siedmioprzęsłowego (45-47 m) mostu łukowego przez Newę, zbudowanego w 1850 r. przez S. Kierbedzia (segregator aktów prawnych).

Jako przykład wczesnego zastosowania żeliwa w nośnych konstrukcjach budynków może służyć fabryka bawełny w Manchesterze (180lr.). Tu dokonano pierwszej próby stworzenia wewnętrznego szkieletu budynku ze słupów żeliwnych i rozpór. Budowę tego gmachu często rozpatruje się jako określony drogowskaz w historii opanowania konstrukcji metalowych.

Kolumna żeliwna, która przy końcu XVIII w. zastąpiła słupy drewniane pierwszych angielskich manufaktur, trwale potem panowała w ciągu następnego stulecia. Możliwe, że była ona jednym z pierwszych elementów prefabrykowanych konstrukcji budowlanych, przygotowanych metodami przemysłowymi. Z budownictwa przemysłowego przeszła ona szybko do budownictwa ogólnego (Pałac Kryształowy w Londynie, oranżerie, hale targowe, biblioteki, pawilon królewski w Brighton, domy mieszkalne i in.). Kolumny żeliwne stosowano we wnętrzach budynków, rzadziej na ich froncie (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !