Wady pali sprężonych

Wady pali sprężonych

Wady pali sprężonych w porównaniu z palami żelbetowymi są następujące.
Najpoważniejszą wadę pali sprężonych stanowi obniżanie się z biegiem czasu naprężenia wstępnego wskutek pełzania betonu i stali, skurczu.

Każdy kafar o napędzie mechanicznym składa się z dwóch części, a mianowicie z młota (baby) będącego właściwym elementem wbijającym pal oraz z rusztowania (wieży), zmontowanego na odpowiedniej podstawie lub podwoziu (program uprawnienia budowlane na komputer). Wyposażony jest ponadto w niezbędne urządzenia do uruchamiania młotów, a także do podnoszenia i prowadzenia pali.
Kafary mogą być wciągarkowe, z młotem wolno spadającym, który stanowi blok stalowy podnoszony na linie lub łańcuchu wzdłuż prowadnic (świec) katara, będących pionowymi lub ukośnymi belkami wchodzącymi w skład konstrukcji wieży.

Lina lub łańcuch poruszane są za pomocą wciągarki o napędzie z maszyny parowej, silnika spalinowego lub elektrycznego. Pal wbija się opuszczając swobodnie młot podniesiony na pewną wysokość ponad głowę pala Katarów tego rodzaju przeważnie nie stosuje się do pali żelbetowych, chyba że rozmiary pali są nieduże (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Częstsze zastosowanie do pali prefabrykowanych znajdują kafary z młotami o „bezpośrednim działaniu”. Młoty tych kafarów są wykształcone w postaci silników parowych lub spalinowych, których ruchoma część (cylinder lub tłok) w miarę zasilania silnika w parę lub paliwo porusza się ruchem rytmicznym, pobijając głowę pala podstawionego pod młot.
W ostatnich czasach rozpowszechniły się młoty szybkoudarowe, parowe lub pneumatyczne, w których energia kinetyczna spadającej ruchomej części młota powiększona jest o energię rozprężania się pary lub powietrza.

Wieże katarów w większości przypadków składają się z jednej lub dwu prowadnic, czyli pionowych albo nachylonych belek, wzdłuż których ślizga się silnik młota. Prowadnice podparte są z boków i z tyłu zastrzałami, które mogą tworzyć z nimi kratownice albo same stanowią belki kratowe. Prowadnice mogą być nieruchome lub przechylne, albo też mogą się obracać wraz z wieżą wokół osi katara (uprawnienia budowlane).

Pale prefabrykowane

Na wyposażenie mechaniczne katarów składają się wciągarki i mechanizmy podnośne oraz silniki do ich uruchamiania, zaś przy katarach i młotach parowych - kocioł będący generatorem pary, a przy młotach pneumatycznych - sprężarka.
Wciągarka służy do podnoszenia młota oraz pali, a także do przesuwania lub obracania katara. Ma ona zwykle kilka bębnów działających niezależnie od siebie
Całość wieży wraz z wyposażeniem osadzona jest na ciężkim podwoziu zaopatrzonym w koła, na podwoziu samochodowym lub gąsienicowym, albo też na pontonie (program egzamin ustny).

Kafary pierwszego z wymienionych typów nie mogą poruszać się wprost na gruncie, wymagają podtorza z belek i szyn, które przekłada się w miarę postępu robót; niekiedy konieczna jest budowa pod kafary pomostów roboczych.
Pale prefabrykowane (żelbetowe lub sprężone) podstawia się pod kafary pracujące na wodzie na pontonach, do katarów zaś znajdujących się na lądzie podwozi się je zwykle wózkami kolejki wąskotorowej roboczej i podnosi albo za pomocą wciągarki katarowej, albo też osobnego żurawia (opinie o programie).
Bezpośrednio pobiją się młotem tylko mocno uzbrojone głowy pali żelbetowych.

Jeśli głowa pala nie jest odpowiednio wzmocniona, przy wbijaniu należy posługiwać się czapką (kołpakiem, głowicą) nakładaną na pal. Czapkę taką wykonaną ze stali lub żeliwa i nadbudowaną twardym drewnem przymocowuje się zwykle do prowadnic kafara i wtedy może spełniać rolę górnego umocowania pala (segregator aktów prawnych). Pomiędzy czapkę a głowę pala wkłada się zwykle materiał tłumiący drgania, jak np. płyty z wiórów lub trocin, trociny, mączkę drzewną itp.
Wplukiwanie pali znajduje w ostatnich czasach coraz częstsze zastosowanie, głównie jako środek pomocniczy przy wbijaniu.

Polega ono na tym, że za pomocą prądu wody pod ciśnieniem, dostarczonej przez odpowiednią rurę (płuczkę), rozluźnia się grunt w otoczeniu wbijanego pala tak dalece, że ten zagłębia się w grunt pod wpływem swego ciężaru i lekkiego tylko pobijania (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami