Blog

20.06.2022

Wapienie skaliste

Wapienie skaliste

W miejscowości Karsy koło Opatowa eksploatuje się bardzo lekkie wapienie o barwie białej lub kremowej. Odznaczają się dobrymi właściwościami ciepłochronnymi i wytrzymałościowymi. Należą do najlepszych i najłatwiejszych kamieni do obróbki. Świeżo wydobyte ze złoża są zupełnie miękkie i można je obrabiać najprostszymi narzędziami. Po wyschnięciu na powietrzu twardnieją i stają się odporne na wpływ atmosferyczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

W miejscowości Siedlce wydobywano wapień płytowy o ładnym białym zabarwieniu. Z uwagi jednak na pewne wady (buły krzemienne) zaniechano dalszej eksploatacji. Wapień ten został użyty na okładziny elewacji gmachu Kancelarii Rady Państwa w Warszawie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wapienie skaliste o barwie jasnokremowej występujące w okolicach Krakowa stanowią materiał trwały i odporny na działanie czynników atmosferycznych. Z wapieni tych wydobytych ze złóż w Pychowicach została wybudowana Brama Floriańska w Krakowie. Wapienie z Wyżyny Lubelskiej są podobne pod względem właściwości technicznych do wapieni pińczowskich. W budownictwie mają znaczenie lokalne.

Z wapienia z okolic Kazimierza Dolnego zostało wybudowanych wiele-zabytkowych budynków w tym mieście, m.in. Kamienica Celejowska, Kamienica Przybyłów (uprawnienia budowlane). Piaskowce należą do najbardziej rozpowszechnionych materiałów kamieniarskich używanych głównie jako okładziny elewacji. Właściwości techniczne piaskowców charakteryzują się dużą rozpiętością. Na ogół mają średnią i słabą wytrzymałość na ściskanie, a piaskowce porowate bardzo słabą.

Niektóre odmiany piaskowców dają się polerować, inne można tylko szlifować. Odporność na ścieranie waha się w dużych granicach od dobrej do słabej. Liczne i zasobne złoża doskonałych piaskowców śląskich eksploatowane są w rejonie Kłodzka i Bolesławca oraz w rejonie kieleckim i podkarpackim (program egzamin ustny).

Piaskowce

Piaskowce z okolic Polanicy o uziarnieniu drobno- lub gruboziarnistym odznaczają się znaczną wytrzymałością, są trwałe i odporne na wpływy atmosferyczne. Barwa ich jest białoszara i kremowoszara (Szczytna) lub jasnoszara (Radków). Piaskowca ze Szczytnej użyto na kandelabry na placu Konstytucji w Warszawie. Z piaskowca z Radkowa został wykonany cokół w gmachu Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie (opinie o programie).

Piaskowce występujące w okolicach Szydłowca odznaczają się średnią wytrzymałością i małą odpornością na ścieranie. Po wydobyciu ze złóż są miękkie i łatwo obrabialne. Z upływem czasu twardnieją i stają się odporne na wpływy atmosferyczne. Barwa ich jest jasnoszara lub jasnokremowa. Piaskowce szydłowieckie należą do najtańszych materiałów kamieniarskich.

Z piaskowca szydłowieckiego wykonano elewację Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, użyto go jako wykładziny elewacji Domu Partii oraz w wielu budynkach na MDM w Warszawie. Piaskowce występujące w rejonie Kielc mają strukturę gruboziarnistą, nadają się doskonale do obróbki i są odporne na wietrzenie. Barwa ich jest od jasno- aż do ciemnoczerwonej (Tumlin) oraz jasnoszara z odcieniem kremowym (Doły) lub bladoróżowym (Baranów), ciemnoczerwona (Kopulak) albo ciemnowiśniowa (Wąchock). Z piaskowca tumlińskiego wykonano cokół pomnika Braterstwa Broni w Warszawie. Piaskowiec wąchocki zastosowano na cokół pomnika Szopena w Warszawie (segregator aktów prawnych).

Piaskowce w rejonie podkarpackim o strukturze drobno- i średnioziarnistej są dobrym materiałem budowlanym głównie stosowanym w budownictwie miejscowym. Największe złoża znajdują się w miejscowości Brenna w pobliżu Cieszyna. Atrakcyjne odmiany tego piaskowca są barwy szarej z odcieniem zielonym. Tufy wyróżniają się lekkością, znaczną porowatością z większymi pustkami, małą przewodnością cieplną i dobrą odpornością na wpływy atmosferyczne. Barwa fioletoworóżowa, z białymi plamami nieregularnie rozmieszczonymi.

Tufy porfirowe występują w rejonie Krakowa i na Dolnym Śląsku. Do najbardziej znanych należą złoża tufu eksploatowane w kamieniołomach w Filipowicach koło Krzeszowic. Tufy mają zastosowanie głównie w budownictwie lokalnym Krakowa i Dolnego Śląska. Tuf ze złoża Kowalska Góra koło Filipowie został zastosowany do budowy kamienicy Feniks na rogu ul. św. Jana i Rynku Głównego w Krakowie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami