Blog

16.01.2020

Wapienie

W artykule znajdziesz:

Wapienie

Wapienie

Wapienie bezpośrednio po wydobyciu z kamieniołomu zawierają stosunkowo dużo wody i pewną ilość rozpuszczalnego kwaśnego węglanu wapnia Ca(HC03)2 (uprawnienia budowlane). W tym stanie ujawniają one mniejszą trwałość i wytrzymałość aniżeli wapienie wysuszone.

Po przeschnięciu kamienia z kwaśnego węglanu wapnia wydziela się i wyparowuje dwutlenek węgla oraz woda, a pozostają stałe cząstki CaC03 wiążące się w trwałą całość z resztą wapienia.

Z tego powodu wapienie wydobyte z wilgotnych kamieniołomów należy wysuszyć przed użyciem do budowy (program na telefon). Ostrożność ta jest szczególnie potrzebna przy prowadzeniu robót w chłodnej, wilgotnej porze roku.

W wielu budowlach wykonanych z wapienia łamanego zimą lub jesienią kamienie te nie wykazały dostatecznej odporności na działanie mrozu, gdy tymczasem wapienie z tych samych kamieniołomów wydobywane latem i następnie starannie suszone okazały się najzupełniej trwałe (program na komputer).

Kwasy i gazy kwaśne oddziaływają szkodliwie na wszystkie wapienie.

Kwas węglowy

Nie należy używać wapieni w pobliżu miejsc, w których nagromadzone są odchody zwierząt lub ciała gnijące, ani tym bardziej na mury kloak, gnojowisk itp., ani wreszcie na fundamenty w ziemi roślinnej (program egzamin ustny). W miejscach takich powierzchnie murów szybko pokrywają się wykwitem murowym, tj. produktami rozkładu wapieni, a kamienie ulegają zniszczeniu (opinie o programie).

Wapienie nie nadają się także na mury ognisk, gdyż pod wpływem gorąca tracą kwas węglowy, a następnie, pochłaniając wilgoć z powietrza, pękają i rozpadają się.

Wapienie jak i większość kamieni rodzimych nie są na ogół dobrym materiałem na ściany domów mieszkalnych, gdyż są złym izolatorem ciepła; dobrze nadają się natomiast na fundamenty. Niektóre gatunki wapieni porowatych bywają stosowane do budowy mieszkań, jeżeli kamieniołomy są położone niedaleko (Pińczów, Radomsko itp.) (segregator aktów prawnych).

Wapienie zawierające domieszki gliniaste, zwłaszcza w większej ilości (margliste), są specjalnie złym kamieniem na ściany domów mieszkalnych.

Wobec małej twardości wapienie nie powinny być stosowane na tłuczeń drogowy, natomiast odmiany zbite i odporne na wietrzenie mogą być użyte na podkład drogowy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami