Wartość amplitudy

Wartość amplitudy

Wartość amplitudy rzeczywistej nie powinna przekraczać wartości amplitud dopuszczalnych ze względu na warunki dobrego samopoczucia człowieka, jak również ze względu na wymagania czułych urządzeń i aparatury pomiarowej zainstalowanej w budynku. W przypadku braku innych wymagań należy korzystać z danych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy określaniu nośności konstrukcji można nie brać pod uwagę obciążeń dynamicznych od maszyn kategorii I dynamiczności a także od maszyn kategorii II i III, jeśli ustawiono je na podkładkach tłumiących. Przy określaniu nośności elementów stropu (płyty, belki, podciągi) można nie brać pod uwagę obciążeń dynamicznych od maszyn I i II kategorii; nie uwzględnia się obciążeń dynamicznych również wówczas, gdy obliczona amplituda drgań nie przekracza 1/40000 rozpiętości rozważanego elementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy określaniu nośności słupów można nie brać pod uwagę:
a) obciążeń dynamicznych od maszyn I i II kategorii, jeśli częstotliwości ich są średnie lub duże,
b) obciążeń od wszelkich maszyn, jeżeli różnica amplitud u głowicy i podstawy słupa nie przekracza 1/40000 jego wysokości.
Można nie sprawdzać amplitud drgań budowli jeżeli:
a) na stropie nie będą stale przebywać ludzie obsługujący maszyny (uprawnienia budowlane),
b) na stropie nie ma maszyn I, II lub III klasy wrażliwości.
Ponadto można nie sprawdzać amplitud drgań budynku, jeśli w nim nie ma
maszyn kategorii dynamiczności większej niż II, średniej i dużej częstotliwości.
Kolejność obliczeń dynamicznych powinna być następująca:
a) ustala się klasyfikację maszyn i wywołane przez nie obciążenia dynamiczne,
b) określa się albo drgania własne konstrukcji - albo amplitudy jej drgań wymuszonych (program egzamin ustny).

Zmiana sztywności konstrukcji

W celu określenia drgań własnych konstrukcji wyznacza się amplitudy drgań wymuszonych za pomocą współczynników dynamicznych i porównuje się z dopuszczalnymi.
W przypadku bezpośredniego wyznaczenia amplitud porównuje się je z dopuszczalnymi; wychodząc z obliczonych amplitud drgań określa się wartości momentów i sił wewnętrznych i sprawdza się nośność konstrukcji i jej elementów.
Może ona polegać na zwiększeniu sztywności, a więc albo zmniejszeniu rozpiętości przęsła, albo zwiększeniu sztywności przekroju. Zwiększenie sztywności konstrukcji można uzyskać także przez wykonanie pod maszyną lekkiej lecz sztywnej podstawy, trwale złączonej ze stropem (opinie o programie).

Powyższe zmiany stosuje się w przypadku, gdy częstość drgań wymuszonych jest bliska pierwszej częstości drgań własnych. Jeśli jest inaczej tzn. gdy częstotliwość drgań wzbudzających bliska jest drugiej częstotliwości drgań własnych, wówczas właściwe wyniki daje zmniejszenie sztywności (a więc zabieg odwrotny do opisanego wyżej).
Zmiana rozmieszczenia maszyn na stropie. Zmniejszenie amplitud drgań pionowych może być osiągnięte poprzez umieszczenie w pobliżu słupów maszyn o pionowej sile wzbudzającej a w pobliżu środka rozpiętości przęsła stropu - maszyn o poziomej sile wzbudzającej. Amplitudy drgań można zmniejszyć, jeśli maszyny o siłach wzbudzających poziomych ustawione zostaną tak, aby największe wartości tych sił kierowane były w kierunku, w którym sztywność budynku jest największa (segregator aktów prawnych).

Stosowanie podkładek izolujących. Stosowanie tych podkładek jest słuszne jedynie wówczas, gdy liczba obrotów maszyn izolowanych nie jest mniejsza od 600/min. Podkładki te można też stosować w sposób bierny - ustawiając na nich maszyny lub aparaty odznaczające się znaczną wrażliwością; wówczas drgania stropu przekazują się na maszynę w mniejszym stopniu. Szczegóły - patrz np. praca [50].
Wyważanie maszyn, zmiana liczby obrotów. Nieraz powodem nadmiernych drgań jest brak wyważenia wirników maszyny lub ich rozregulowanie się wskutek zużycia.

W tych przypadkach wyważenie daje nieraz znakomite efekty (promocja 3 w 1).
Jeśli istnieje możliwość - bez szkody dla technologii produkcji - zmienić nieco obroty maszyn, prowadzi to również do dobrych wyników, jednak tylko wówczas, gdy częstotliwości drgań własnych konstrukcji i drgań wymuszonych są bliskie sobie (rezonans).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !