Blog

30.05.2018

Warunki do zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń

W artykule znajdziesz:

Warunki do zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń


Warunki do zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń

Jednym z najważniejszych warunków, które musi spełnić osoba ubiegająca się o uprawnienia techniczno-budowlane bez ograniczeń, jest odbycie 5 letniej praktyki zawodowej w zakresie tej specjalizacji, w której o zdobycie uprawnień się ubiega. Na czym ta praktyka powinna polegać? Między innymi na sporządzaniu dokumentacji projektowej lub lub na budowie, jeśli zamierza kierować robotami budowlanymi. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku to decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń, a także kompletne oświadczenie, w którym zostaną wymienione obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub wykonawstwie wnioskodawca brał czynny udział. Egzamin przeprowadzany jest przed komisją, składającą się z 3 do 5 osób. Są to osoby będące członkami okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz znajdujące się na liście egzaminatorów. Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, kandydat ma 30 dni na ich usunięcie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami