Warunki do zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń


Warunki do zdobycia uprawnień budowlanych bez ograniczeń

Jednym z najważniejszych warunków, które musi spełnić osoba ubiegająca się o uprawnienia techniczno-budowlane bez ograniczeń, jest odbycie 5 letniej praktyki zawodowej w zakresie tej specjalizacji, w której o zdobycie uprawnień się ubiega. Na czym ta praktyka powinna polegać? Między innymi na sporządzaniu dokumentacji projektowej lub lub na budowie, jeśli zamierza kierować robotami budowlanymi. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku to decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń, a także kompletne oświadczenie, w którym zostaną wymienione obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub wykonawstwie wnioskodawca brał czynny udział. Egzamin przeprowadzany jest przed komisją, składającą się z 3 do 5 osób. Są to osoby będące członkami okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz znajdujące się na liście egzaminatorów. Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, kandydat ma 30 dni na ich usunięcie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !