Warunki egzaminu na uprawnienia budowlane – co warto wiedzieć?


Wykaz przepisów, których znajomość wymagana jest na egzaminie na uprawnienia budowlane, zawsze publikowany jest na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program na komputer). Pytania egzaminacyjne zarówno dla części pisemnej, jak i dla części ustnej, są oddzielnie przygotowywane dla każdej specjalności oraz każdego rodzaju uprawnień budowlanych.

Warunki egzaminu na uprawnienia budowlane – co warto wiedzieć?

Listy osób zdających egzamin przygotowuje komisja egzaminacyjna, która dzieli kandydatów pod kątem specjalności oraz rodzaju uprawnień (program na telefon). Część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane polega na wybraniu prawidłowej odpowiedzi na pytania znajdujące się w zestawie, który przygotowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (program egzamin ustny). Jest to test jednokrotnego wyboru, co oznacza, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Egzamin uznaje się za zdany, jeśli kandydat udzielił prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 75% pytań znajdujących się w zestawie (opinie o programie). Pozytywna ocena z części pisemnej jest niezbędna, aby możliwe było przystąpienie do części ustnej egzaminu (segregator aktów prawnych). W zależności do tego, jakie kandydat posiada wykształcenie oraz w jakim zakresie odbył praktykę zawodową, egzamin może być przeprowadzany na następujące rodzaje i zakresy uprawnień budowlanych:
• bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do projektowania w wybranej specjalności,
• bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności,
• bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności.

Odpowiedzi na zadane pytania


Aby ustalić czas trwania pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane należy pomnożyć liczbę pytań przez 1,5 minuty. Egzamin ustny trwa nie więcej niż 60 minut, z czego 25 minut to czas, w którym kandydat musi przygotować się do odpowiedzi. Osoba, która zdaje egzamin ustny, losuje zestaw pytań i udziela odpowiedzi na zadane pytania (promocja 3  w 1). Wymagana jest umiejętność praktycznego stosowania wiedzy technicznej oraz rozumienia przepisów prawnych. Podczas przygotowania do odpowiedzi można korzystać z aktów prawnych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !