Blog

30.05.2018

Warunki techniczne 2018

W artykule znajdziesz:

Warunki techniczne 2018

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Jeden z zapisów dotyczy budynków na granicy działki (program na komputer). Taki obiekt może przylegać do ściany budynku znajdującego się na sąsiedniej działce tylko wtedy, gdy jego wysokość jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub planem miejscowym obowiązującym na danym terenie (program na telefon). Możliwość budowy nowego budynku, który będzie przylegał do ślepej ściany obiektu stojącego na granicy działki, to jeden ze sposobów intensyfikacji zabudowy. Taka budowa jest dozwolona od 1 stycznia 2018 i dotyczy zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i zabudowy innego typu (opinie o programie).

W nowelizacji uwzględniono zapis, który reguluje minimalną odległość stanowisk postojowych dla pojazdów innych niż osobowe od granicy działki i okien budynków, które przeznaczone są dla ludzi. Ponadto w rozporządzeniu określono minimalne wymiary stanowisk postojowych i zwiększono szerokość stanowiska postojowego dla auta osobowego z 2,3m do 2,5m (segregator aktów prawnych). Ze względu na problemy interpretacyjne określono również wymaganą odległość krawędzi takiego stanowiska od ściany w garażu i słupa. W określonych przypadkach dopuszczono tworzenie jednego lub dwóch stanowisk dla aut osobowych bez zachowania minimalnych odległości (promocja 3 w 1). Zapis ten dotyczy przede wszystkim budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

W nowelizacji ustawy ustalono też minimalną powierzchnię użytkową mieszkania, która obecnie musi wynosi 25mkw. Zrezygnowano również ze sztywnych przepisów, które określają minimalne wymiar lub powierzchnie pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym (program egzamin ustny). Dzięki temu możliwa jest większa swoboda projektowania oraz aranżacji mieszkań, a jednocześnie zachowany jest właściwy standard użytkowania. Zmianie uległy także przestarzałe przepisy, które determinowały wyposażenie kuchni, nakładały na projektantów konieczność zapewniania w łazience miejsca na pralkę automatyczną oraz uniemożliwiały projektowanie aneksów kuchennych połączonych z pokojem w mieszkaniach jednopokojowych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami