Blog

30.05.2018

Ważność uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Ważność uprawnień budowlanych


Uprawnienia budowlane

 

Każdy ukończony kierunek studiów technicznych obliguje do zdobycia dodatkowych uprawnień w wyuczonym zawodzie. Uprawnienia te potrzebne są w momencie objęcia stanowiska kierowniczego lub samodzielnego referatu. Dotyczy to między innymi uprawnień budowlanych.

 

Uprawnienia na stanowisko kierownicze

 

Posiadanie kierunkowego wykształcenia lub pokrewnego dla danej specjalności nie daje jeszcze swobody samodzielnego działania. Do tego potrzebne są specjalne uprawnienia, które zdobywa się poprzez długą praktykę zawodową w dziale, który w przyszłości ma stać się miejscem pracy obecnego praktykanta. Praktyka jest prowadzona pod nadzorem zwierzchnika do czasu zdania przez praktykanta egzaminów końcowych. Po zdanym pozytywnie egzaminie i zakończeniu wszystkich wymaganych praktyk, absolwentowi zostają nadane, przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, uprawnienia.

 

Uprawnienia budowlane mogą być nadane w specjalnościach:
- mostowej,
- kolejowej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- drogowej,
- hydrotechnicznej,
- wyburzeniowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych,
i innych tym podobnych.

 

Uzyskanie uprawnień budowlanych ma na celu samodzielne wykonywanie ukierunkowanych w trakcie praktyk funkcji technicznych w budownictwie. Nowo pozyskany specjalista w tej dziedzinie musi samodzielnie dokonywać oceny sytuacji, rozwiązań technologicznych, oraz zobowiązany jest do podejmowania decyzji, które rozwiążą zagadnienia techniczne, architektoniczne lub inne, związane z trwającą aktualnie budową. Nie da się ukryć, że tak odpowiedzialna funkcja, oraz jej sprawowanie pociąga za sobą odpowiedzialność za czyny, decyzje oraz popełnione błędy wynikające z niedokładnego rozeznania sytuacji.

 

Ważność uprawnień

 

Uprawnienia przyznawane są bez ograniczeń lub na czas ograniczony, w zależności od uzyskanego wykształcenia.
Do legitymowania się konkretną specjalizacją należy ukończyć studia inżynierskie lub magisterskie w odpowiedniej specjalności, a następnie odbyć roczną praktykę zawodową. Wykształcenie kierunkowe jest najbardziej odpowiednie w tego typu pracy .

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami