Blog

23.04.2019

Wejścia dla niepełnosprawnych

W artykule znajdziesz:

Przystosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność może mieć różny wymiar. Zawsze jednak dysfunkcja ta utrudnia codzienną egzystencję. To, co dla człowieka w pełni zdrowego nie stanowi żadnej przeszkody, a jest codzienną czynnością, jak np. wchodzenie po schodach, dla osób

Przejścia dla niepełnosprawnych

niepełnosprawnych może stanowić barierę niemożliwą do sforsowania (https://uprawnienia-budowlane.pl). Dotyczy to szczególnie osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Z tego powodu, zarządca obiektu musi przeprowadzić przystosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych. Takim obowiązkiem obłożone są wszystkie budynki użyteczności publicznej (program na komputer).

Prawne uwarunkowania. Zgodnie z zapisami ustawy, władze publiczne zobowiązane są do czynienia kroków, które zrównują szanse osób niepełnosprawnych i zapewniają im normalne warunki codziennej egzystencji, a także umożliwiają im wykonywanie czynności zawodowych oraz ułatwiają komunikację. To właśnie ta regulacja prawna nakazuje zarządcom budynków publicznych przystosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych, tak żeby mogli oni samodzielnie dostać się do obiektu (program na telefon).

Bariery

W budynkach można spotkać wiele barier architektonicznych, które stanowią przeszkodę dla niepełnosprawnych (program egzamin ustny). Wśród nich należy wymienić schody, różnice poziomów na piętrach, progi itp. Budynki użyteczności publicznej muszą być wolne od takich ograniczeń (opinie o programie).

Przystosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych. Przystosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych to proces, którego zadaniem jest usunięcie barier architektonicznych, które uniemożliwiają samodzielne wejście do budynku osobom niepełnosprawnym (segregator aktów prawnych). Chodzi tu o stworzenie dodatkowych rozwiązań, które umożliwią swobodne wejście. Największą barierę stanowią schody. Krokiem, który likwiduje tę przeszkodę jest utworzenie podjazdu, którym swobodnie będzie można podjechać wózkiem inwalidzkim. Kolejnym etapem jest usunięcie progów wejściowych, które zazwyczaj znajdują się w drzwiach (promocja 3 w 1). Chodzi o to, by wózek mógł swobodnie przejechać przez otwarte drzwi.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami