Blog

12.09.2018

Wentylacja pozwalająca na odzysk ciepłego powietrza

W artykule znajdziesz:

Wentylacja pozwalająca na odzysk ciepłego powietrza

Przykładem wentylacji, która doskonale pozwala odzyskać ciepłe powietrze jest wentylacja mechaniczna. Przykład tej wentylacji to bezpośredni odzysk ciepła z powietrza usuwanego z danego pomieszczenia.
WENTYLACJA MECHANICZNA
Jest to wentylacja, dzięki której ruch powietrza odbywa się za pomocą zainstalowanych wentylatorów. Nic nie jest tu przypadkiem, wentylatory montuje się specjalnie i specjalnie ustala się ich moc.
W przypadku gdy wentylatory tylko usuwają zanieczyszczone powietrze, mamy do czynienia z wentylacją mechaniczną wywiewną. Gdy zaś wentylatory wywiewają zużyte powietrze a nawiewają świeże, mówimy o wentylacji nawiewno-wywiewnej (program na komputer).
Wentylacja mechaniczna jest wentylacją, którą można odpowiednio sterować. Montowane wentylatory mają w sobie specjalne czujniki, które mierzą wilgoć powietrza. Dzięki tym czujnikom każdy z wentylatorów może załączać i wyłączać bez względu na pracę kolejnych wentylatorów.
Dzięki wentylacji mechanicznej można wykorzystywać powietrze zużyte i odzyskiwać w ten sposób ciepło (program na telefon).

ODZYSK CIEPŁA ZE ZUŻYTEGO POWIETRZA

Wentylacja pozwalająca na odzysk ciepłego powietrza

Zjawisko o nazwie - odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewnego - to inaczej rekuperacja. I obecnie jest to standard w domach ekologicznych energooszczędnych (program na egzamin ustny).
W takich miejscach montuje się wentylację mechaniczną i dzięki temu doskonale odzyskuje się ciepło z powietrza wywiewnego. Główny element takiego systemu to specjalna centrala wentylacyjna. W jej skład wchodzi kilka wentylatorów i wymiennika ciepła (promocja 3 w 1).
NA CZYM POLEGA REKUPERACJA
W centrali wentylacyjnej następuje wymiana powietrza świeżego wwiewanego do pomieszczeń z powietrzem wywiewanym z danych pomieszczeń (segregator). Po przejściu powietrze zużyte zostaje ogrzane i następnie dostarczone do pomieszczeń użytkowych. W ten sposób działają wszystkie domy pasywne czyli energooszczędne. Uzyskiwane ciepło pozyskuje się z powietrza zużytego, które następnie może ocieplić kolejne pomieszczenia.
Powietrze wywiewane jest cieplejsze i stąd łatwiej jest je ogrzać (opinie).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami