Wentylacja pozwalająca na odzysk ciepłego powietrza

Przykładem wentylacji, która doskonale pozwala odzyskać ciepłe powietrze jest wentylacja mechaniczna. Przykład tej wentylacji to bezpośredni odzysk ciepła z powietrza usuwanego z danego pomieszczenia.
WENTYLACJA MECHANICZNA
Jest to wentylacja, dzięki której ruch powietrza odbywa się za pomocą zainstalowanych wentylatorów. Nic nie jest tu przypadkiem, wentylatory montuje się specjalnie i specjalnie ustala się ich moc.
W przypadku gdy wentylatory tylko usuwają zanieczyszczone powietrze, mamy do czynienia z wentylacją mechaniczną wywiewną. Gdy zaś wentylatory wywiewają zużyte powietrze a nawiewają świeże, mówimy o wentylacji nawiewno-wywiewnej (program na komputer).
Wentylacja mechaniczna jest wentylacją, którą można odpowiednio sterować. Montowane wentylatory mają w sobie specjalne czujniki, które mierzą wilgoć powietrza. Dzięki tym czujnikom każdy z wentylatorów może załączać i wyłączać bez względu na pracę kolejnych wentylatorów.
Dzięki wentylacji mechanicznej można wykorzystywać powietrze zużyte i odzyskiwać w ten sposób ciepło (program na telefon).

ODZYSK CIEPŁA ZE ZUŻYTEGO POWIETRZA

Wentylacja pozwalająca na odzysk ciepłego powietrza

Zjawisko o nazwie - odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewnego - to inaczej rekuperacja. I obecnie jest to standard w domach ekologicznych energooszczędnych (program na egzamin ustny).
W takich miejscach montuje się wentylację mechaniczną i dzięki temu doskonale odzyskuje się ciepło z powietrza wywiewnego. Główny element takiego systemu to specjalna centrala wentylacyjna. W jej skład wchodzi kilka wentylatorów i wymiennika ciepła (promocja 3 w 1).
NA CZYM POLEGA REKUPERACJA
W centrali wentylacyjnej następuje wymiana powietrza świeżego wwiewanego do pomieszczeń z powietrzem wywiewanym z danych pomieszczeń (segregator). Po przejściu powietrze zużyte zostaje ogrzane i następnie dostarczone do pomieszczeń użytkowych. W ten sposób działają wszystkie domy pasywne czyli energooszczędne. Uzyskiwane ciepło pozyskuje się z powietrza zużytego, które następnie może ocieplić kolejne pomieszczenia.
Powietrze wywiewane jest cieplejsze i stąd łatwiej jest je ogrzać (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami