Blog

Mimezja zdjęcie nr 10
30.05.2018

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

W artykule znajdziesz:

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej


Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.

 

Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonym w kuchnię gazową lub węglową?

 

70 m3/h


Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonym w kuchnię elektryczną w mieszkaniu dla 3 osób oraz dla więcej niż 3 osób?

 

Dla 3 osób - 30 m3/h. Dla więcej niż 3 osób 50 m3/h


Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną?

 

50 m3/h


Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji: dla łazienki (z ustępem lub bez), dla oddzielnego ustępu?

 

50 m3/h - dla łazienki (z ustępem lub bez), 30 m3/h - dla oddzielnego ustępu


Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonym w kuchnię gazową i jaką powinien posiadać wentylację?

 

Wyciąg powinien posiadać wentylację mechaniczną a strumień powietrza wynosić 70 m3/h


Jaki strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] powinien wynosić w budynkach mieszkalnych?

 

Strumień powietrza wentylacyjnego (doprowadzenie i usuwanie) powinien wynosić: - dla kuchni – 70 m3/h, - dla łazienki (bez WC) – 50 m3/h, - dla ustępu – 30 m3/h.


Jaki powinien być dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń przy zastosowaniu okien o współczynniku infiltracji: a < 0,3 [m3/m•h•daPa^2/3] a = 0,5÷ 1,0 [m3/m•h•daPa^2/3]

 

Dopływ powietrza z zewnątrz do pomieszczeń przez okna: a < 0,3 – przez nawiewniki w ilości 20÷50 m3/h przy wentylacji grawitacyjnej, a = 0,5÷1,0 – przez okna wyposażone w skrzydło uchylno-rozwieralne lub górny wywietrznik w bud. o wysokości do IX kondygnacji.


Jaki strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] powinien być zapewniony w bud. użyteczności publicznej?

 

W budynkach użyteczności publicznej wentylacja grawitacyjna powinna zapewniać w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego i czasowego pobytu ludzi – dopływ co najmniej 20m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.


Jaki powinien być zapewniony strumień (m3/h) powietrza zewnętrznego dla każdej osoby przebywającej w pomieszczeniach publicznych gdzie zabronione jest palenie tytoniu?

 

Strumień powietrza zewnętrznego winien wynosić co najmniej 20 m3/h na osobę.


W jakich warunkach powinno być zapewnione usuwanie przewodami wentylacji grawitacyjnej normatywnych strumieni powietrza?

 

W następujących warunkach: - temperatura zewnętrza +12oC, - temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze równa temperaturze obliczeniowej, - regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne – w położeniu otwartym, - nie należy uwzględniać różnic ciśnień spowodowanych działaniem wiatru.

 

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Mimezja zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Mimezja zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Mimezja zdjęcie nr 15 Mimezja zdjęcie nr 16 Mimezja zdjęcie nr 17
Mimezja zdjęcie nr 18
Mimezja zdjęcie nr 19 Mimezja zdjęcie nr 20 Mimezja zdjęcie nr 21
Mimezja zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mimezja zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mimezja zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Mimezja zdjęcie nr 31 Mimezja zdjęcie nr 32 Mimezja zdjęcie nr 33
Mimezja zdjęcie nr 34
Mimezja zdjęcie nr 35 Mimezja zdjęcie nr 36 Mimezja zdjęcie nr 37
Mimezja zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mimezja zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mimezja zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami