Blog

30.05.2018

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej


Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.

 

Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonym w kuchnię gazową lub węglową?

 

70 m3/h


Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonym w kuchnię elektryczną w mieszkaniu dla 3 osób oraz dla więcej niż 3 osób?

 

Dla 3 osób - 30 m3/h. Dla więcej niż 3 osób 50 m3/h


Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną?

 

50 m3/h


Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji: dla łazienki (z ustępem lub bez), dla oddzielnego ustępu?

 

50 m3/h - dla łazienki (z ustępem lub bez), 30 m3/h - dla oddzielnego ustępu


Ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonym w kuchnię gazową i jaką powinien posiadać wentylację?

 

Wyciąg powinien posiadać wentylację mechaniczną a strumień powietrza wynosić 70 m3/h


Jaki strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] powinien wynosić w budynkach mieszkalnych?

 

Strumień powietrza wentylacyjnego (doprowadzenie i usuwanie) powinien wynosić: - dla kuchni – 70 m3/h, - dla łazienki (bez WC) – 50 m3/h, - dla ustępu – 30 m3/h.


Jaki powinien być dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń przy zastosowaniu okien o współczynniku infiltracji: a < 0,3 [m3/m•h•daPa^2/3] a = 0,5÷ 1,0 [m3/m•h•daPa^2/3]

 

Dopływ powietrza z zewnątrz do pomieszczeń przez okna: a < 0,3 – przez nawiewniki w ilości 20÷50 m3/h przy wentylacji grawitacyjnej, a = 0,5÷1,0 – przez okna wyposażone w skrzydło uchylno-rozwieralne lub górny wywietrznik w bud. o wysokości do IX kondygnacji.


Jaki strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] powinien być zapewniony w bud. użyteczności publicznej?

 

W budynkach użyteczności publicznej wentylacja grawitacyjna powinna zapewniać w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego i czasowego pobytu ludzi – dopływ co najmniej 20m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.


Jaki powinien być zapewniony strumień (m3/h) powietrza zewnętrznego dla każdej osoby przebywającej w pomieszczeniach publicznych gdzie zabronione jest palenie tytoniu?

 

Strumień powietrza zewnętrznego winien wynosić co najmniej 20 m3/h na osobę.


W jakich warunkach powinno być zapewnione usuwanie przewodami wentylacji grawitacyjnej normatywnych strumieni powietrza?

 

W następujących warunkach: - temperatura zewnętrza +12oC, - temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze równa temperaturze obliczeniowej, - regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne – w położeniu otwartym, - nie należy uwzględniać różnic ciśnień spowodowanych działaniem wiatru.

 

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami