Blog

15.04.2019

Weryfikacja wykształcenia – co warto wiedzieć?

Weryfikacja wykształcenia – co warto wiedzieć?

Wszystkie kwestie związane z zasadami weryfikacji oraz kwalifikacji wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień budowlanych są szczegółowo określone w rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Weszło ono w życie 25 września 2015 roku. Komisja kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji oraz weryfikacji wykształcenia za pokrewne lub odpowiednie dla danej specjalności i zakresu uprawnień budowlanych (program na telefon). Pod uwagę brana jest przede wszystkim zgodność ukończonego kierunku studiów z wykazem kierunków odpowiednich i pokrewnych dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wykaz ten znajduje się w załączniku nr 2 do wspomnianego rozporządzenia. Kwalifikacji dokonuje się na podstawie:
• dyplomu ukończenia studiów,
• suplementu do dyplomu,
• wypisu z przebiegu studiów (program na egzamin ustny).

Warunek ukończenia studiów

Weryfikacja wykształcenia – co warto wiedzieć?

Warunek ukończenia studiów na pokrewnym lub odpowiednim dla danej specjalności kierunku studiów jest spełniony, jeśli nazwa ukończonego kierunku studiów jest zgodna z określeniem kierunku znajdującym się w załączniku nr 2 do wspomnianego rozporządzenia (promocja 3 w 1). Wykształcenie zostanie uznane za pokrewne lub odpowiednie także w sytuacji, gdy informacje, jakie znajdują się w wypisie z przebiegu studiów lub suplemencie do dyplomu potwierdzają iż przynajmniej jedna trzecia programu studiów lub jedna trzecia liczby godzin obejmowała zajęcia mające na celu kształtowanie wiedzy oraz umiejętności pasujących do zakresu kierunku studiów (segregator).
Wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności jest spełniony, gdy nazwa specjalności wybranego kierunku studiów odpowiada zakresem umiejętności i wiedzy wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych. Wykształcenie będzie uznane także w sytuacji, gdy studia obejmowały zajęcia w określonym przepisami zakresie. Jeśli kandydat uzyskał wykształcenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i zostało ono uznane na jej terenie na podstawie odrębnych przepisów, to za każdym razem przeprowadzane jest indywidualne rozpatrzeni przez komisję kwalifikacyjną. Pod uwagę brany jest m.in. program kształcenia oraz to, czy kierunek odbiega od przyjętego w rozporządzeniu (opinie).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami