Blog

02.02.2019

Wiatrołap a przepisy budowlane

W artykule znajdziesz:

Wiatrołap a przepisy budowlane

Wiatrołap to nazwa będąca w powszechnym użyciu, o której nie wspomniano w przepisach budowlanych (program na komputer). Jest tam natomiast mowa o przedsionku, czyli dosłownie o tym samym rodzaju pomieszczenia. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi budowa wiatrołapu jest koniecznością (program na telefon). Pomieszczenie to oddziela wnętrze budynku od wejścia. Może wchodzić w skład bryły budynku, ale też stanowić krytą przybudówkę przed drzwiami – wówczas nazywane jest gankiem. Wiatrołap służy głównie do przechowywania obuwia oraz okryć wierzchnich. Warto pamiętać, że do wykonania ganku o powierzchnie nieprzekraczającej 35mkw nie jest wymagane pozwolenie na budowę (program na egzamin ustny). Jednak inwestycję tego typu należy zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej – wynika to z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego.

Parterowy budynek gospodarczy

Przy budowie ganku należy wziąć pod uwagę wynikające z przepisów zastrzeżenie, że budowa na podstawie zgłoszenia jest dopuszczalna wtedy, gdy na każde 500mkw działki przypada nie więcej niż 2 obiekty typu ganek, oranżeria, wiata, garaż czy wolnostojący parterowy budynek gospodarczy (promocja 3 w 1). Oznacza to, że aby możliwe było wybudowanie ganku, garażu oraz budynku gospodarczego, należy dysponować działką o powierzchni wynoszącej przynajmniej 1000mkw (segregator). Jeśli działka jest mniejsza, to inwestor, który zbudował już garaż oraz budynek gospodarczy, musi przed postawieniem ganku postarać się o pozwolenie na budowę.
W prawie budowlanym nie ma natomiast ani słowa na temat wiatrołapu wewnątrz domu. Może się więc wydawać, że wydzielenie takiego pomieszczenia leży wyłącznie w gestii inwestora. Warto jednak pamiętać o paragrafie 63. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (opinie). Zgodnie z tym przepisem wszystkie „wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu”.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami