Wibratory płytowe

Wibratory płytowe

Wibratory płytowe są to zazwyczaj lekkie wibratory o płycie w kształcie kwadratu lub prostokąta zbliżonego do kwadratu. Tego rodzaju wibratory są stosowane do robót naprawczych oraz do zagęszczania podbudów betonowych o niewielkim rozmiarze. Wibratory listwowe lub deskowe są to wibratory większe, o większym ciężarze i płycie podstawowej w kształcie wydłużonego prostokąta (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wibratory te mogą być stosowane do zagęszczania masy betonowej w wykonywanych nawierzchniach betonowych o małym postępie robót, jak np. w krótkich ulicach miejskich, lub na bardzo krótkich odcinkach w przypadku awarii mogą zastępować Wykańczarki. Działanie wibratorów jest bardziej skuteczne przy zagęszczaniu masy betonowej z kruszywem wielofrakcjowym. Na skuteczność zagęszczania duży wpływ ma również częstotliwość drgań, która w wibratorach płytowych wynosi 25004-4000 drgań na minutę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Optymalny czas wibrowania jest zależny od rodzaju wibrowanej masy betonowej, jej urabialności, grubości warstwy wibrowanej oraz charakterystyki wibratora i waha się w granicach 64-60 sekund. Należy pamiętać, że zbyt długie wibrowanie (tzw. przewibrowywanie) jest szkodliwe, gdyż powoduje opadanie grubszych ziarn kruszywa i podchodzenie do góry zaprawy cementowo-piaskowej, co obniża własności techniczne betonu, a przede wszystkim odporność na ścieranie. Obecnie wibratory są produkowane w bardzo szerokim asortymencie przez różne firmy budowy maszyn budowlanych i drogowych. Do wibratorów często spotykanych na budowach należy zaliczyć wibratory produkowane przez firmę A.B.G., charakteryzujące się między innymi samoczynnym posuwem z szybkością 2-20 m/minutę (uprawnienia budowlane).

Charakterystykę techniczną tych wibratorów. Wibrator lekkiego typu LPV, zaś znacznie cięższego typu SPV, bardzo dogodny jako sprzęt awaryjny oraz do różnych drobnych robót nawierzchniowych. Na osobną uwagę zasługuje wibrator deskowy LVB o skuteczności wibracji do głębokości 25 cm. Wibratory LVB produkowane są o długościach 1,50-4,00 m, o wadze odpowiednio od 140-355 kG, o częstotliwości wibracji 3500 drg/min i posuwie 2,50 m/min. Wyposażone są one w silnik spalinowy gaźnikowy o mocy 3,5 lub 4,0 KM (program egzamin ustny).

Daszki ochronne i pomosty robocze

Wibrator płytowy produkcji krajowej. Przewoźne daszki ochronne, służące do przykrycia świeżo wykończonej nawierzchni, mają konstrukcję drewnianą lub stalową dwuspadową, pokrytą płótnem brezentowym. Wymiary daszków: długość od 3,0 do 4,0 m, szerokość równa rozstawowi prowadnic, wysokość w miejscach podpór od 0,15 do 0,30 m (opinie o programie).

Daszki stalowe wykonywane są z rur stalowych lub stali profilowej. Zależnie od długości każdy daszek składa się z dwóch do czterech wiązarów sztywno połączonych. Każdy daszek opiera się na 4 kołach stalowych (segregator aktów prawnych). Konstrukcje daszków pokryte są płótnem brezentowym naciągniętym tak, aby w czasie deszczu nie tworzyły się worki wodne; przy pokrywaniu daszków należy zwrócić uwagę, aby na ich bokach zostały wolne pasy płótna dla pokrycia styków sąsiednich daszków. Pierwszy i ostatni daszek musi być pokryty płótnem od czoła w celu uniemożliwienia przewiewu wzdłuż nawierzchni. Do pokrycia daszków może również być użyta blacha falista lub odpowiedni materiał plastykowy.

Daszki drewniane są stosowane coraz rzadziej. Pierwszy daszek, posuwający się bezpośrednio za wykańczarką, różni się wymiarami od pozostałych daszków ochronnych ze względu na odmienne przeznaczenie. Zadaniem pierwszego daszka jest umożliwienie wykończenia nawierzchni w czasie silnego nasłonecznienia lub deszczu (promocja 3 w 1).

Z tego względu jego wymiary są następujące: szerokość jest równa rozstawowi prowadnic, długość - najdłuższej płycie, tj. odległości między szczelinami poprzecznymi, wynoszącej od 4,0 do 10,0 m, a wysokość wynosi około 2,0 m.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !