Większe rozpiętości

Większe rozpiętości

Przy większych rozpiętościach stosuje się zbrojenie sprężone. Do produkcji płyt dachowych z otworami okrągłymi stosuje się beton żużlowy marki 90 przy użyciu cementu marki 250 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Płyty takie o grubości 8 lub 10 cm zbrojone są zgrzewanymi siatkami z prętów ze stali zwykłej. Szerokości płyt wynoszą 59,5 cm oraz 29,5 cm.
Zbrojenie podłużne, wykonane w postaci zgrzewanych szkieletów, usytuowane jest tu w żebrach. Zbrojenie poprzeczne siatki górnej spełnia rolę tylko konstrukcyjną (jak w przypadkach omówionych poprzednio), lecz pracuje na zginanie w kierunku prostopadłym do podłużnych żeber w fazie wykonawczej (rozformowanie), w fazie transportu, montażu oraz w fazie elploatacyjnej. Zbrojenie siatki dolnej przyjmowane jest podobnie jak górne z tym że udział jego w pracy płyty w fazie eksploatacyjnej nie odgrywa dużej roli (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zbrojenie obu siatek i zbrojenie żeber łączy się w jeden szkielet przed wprowadzeniem go do formy. Ostatnio takie płyty o rozpiętościach powyżej 3,6 m wykonywane są z zastosowaniem sprężonego zbrojenia przy zastosowaniu zarówno zwykłego jak i lekkiego betonu.
Płyty te wykonuje się zwykle z pustaków ceramicznych. Wykonuje się je przez ułożenie pustaków zazwyczaj w czterech lub pięciu rzędach, a następnie po uzbrojeniu przestrzeni między pustakami i przestrzeni obwodowych (między pustakami a bocznymi ściankami form) zalewa się je betonem (uprawnienia budowlane).

W przypadku stosowania pustaków Akermana wykonuje się płyty z płytką nadbetonu o grubości 2 cm nad pustakami lub (dla mniejszych obciążeń użytkowych) bez nad betonu. Przekrój płyty o drugim rozwiązaniu wraz ze stykiem z płytą sąsiednią. Dla lepszego zespolenia żeberek w środku rozpiętości płyty wykonuje się żeberko rozdzielcze o szerokości 8-14 cm zbrojone prętami 2 0 10 u dołu i 1 0 10 u góry. O tych samych wymiarach i zbrojeniu wykonuje się żeberka obwodowe podporowe (program egzamin ustny). Jeżeli płyta ma pracować na częściowe zamocowanie na podporze, wówczas przez żeberka podporowe należy przepuścić górne zbrojenie żeberek płyty. Szerokości płyt, uzależnione od liczby rzędów pustaków, wynoszą 1,0, 1,31, 1,62, a nawet 1,93 m. Ciężar płyt waha się w granicach 1500-2500 kg.

Przekrycia z beleczek

Przekrycia z beleczek z wypełnieniem trwałym. Przekrycia te stosowane są obecnie coraz rzadziej ze względu na małą - w porównaniu z innymi typami - ściskaną strefę elementu nośnego, a beleczki o zbrojeniu tradycyjnym wypierane są w produkcji przez beleczki sprężone. Ze względu na wypełnienie rozróżniamy przekrycia płytkowe i pustakowe (opinie o programie).
W pierwszym przypadku płytki mogą się opierać na dolnych półkach beleczek, tworząc przekrycie gładkie od spodu, lub na zwykle poszerzonym przekroju górnym beleczek.

W przypadku usytuowania płytek od spodu nie można ich wykonywać z lekkiego betonu w pomieszczeniach o wilgotności wyższej od 70%. Płytki pełnią tu rolę wyrównania powierzchni sufitowej, podczas gdy obciążenie użytkowe przekazuje się na beleczki za pośrednictwem zwykle drewnianych krawędziaków (segregator aktów prawnych). W rozwiązaniu górne płytki nośne są wykonane zwykle ze żwiru żużlobetonu (przy znaczniejszych obciążeniach użytkowych), a nawet z pianobetonu (dla stropodachów) przy małej wilgotności pomieszczenia pod przekryciem.

Strop beleczkowy z wypełnieniem pustakowym z lekkiego betonu ciężar 1 m stropu - 360 kG/m) przy czym, w pomieszczeniach wilgotność powietrza jest większa od 70%, wykonuje s pustaki z materiałów odpornych na wpływ wilgoci (np. cementowe z gruzem ceglanym lub tp.) (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !